příroděOK příroděOK příroděOK
příroděOK

Zobrazit aktuální akce


00.00.0000 - 08:00 - 16:30
Exkurze "Za odpady kolem Šumperka"
Určeno pro pracovníky úřadů, zastupitele, starosty obcí, členy poradních orgánů (komisí apod.) samospráv, koordinátory EVVO na školách a školských zařízeních, další pedagogy a všechny další zájemce.
ČSOP RS Iris
Sraz v 8:00 na parkovišti prodejny Penny Market u železniční stanice Šumperk hl. n.
zdarma (plná cena za účastníka je 600 Kč, oběd si účastníci hradí sami)

Kde končí odpad z Šumperka? Jak funguje sběrný dvůr? Co se děje s vytříděnými surovinami? Proč platíme za odpad při koupi elektroniky? Jak se zpracovává nebezpečný odpad? Jak je zabezpečená skládka odpadu? Co se vyrábí z recyklovaného odpadu? Odpověď na tyto a další otázky se dozvíte, když se zúčastníte exkurze, při které navštívíme: sběrný dvůr v Šumperku technologickou dotřiďovací linku a zpracovací závod druhotných surovin v Šumperku dotřiďovací linku a sběrný dvůr v Zábřehu výrobu z recyklovaných plastů v Nové Hradečné a skládku odpadů Rapotín. Bližší informace (včetně časového harmonogramu exkurze) a závazné přihlášky (do 18. května): Barbora Božková, 606 103 137; e-mail: olomouc@hnutiduha.cz

00.00.0000 - 17.00


ČSOP RS Iris

Tradiční odrůdy ovoce, které v obchodech dnes nenajdete

Přednáší Ing. Stanislav Boček, Ph.D. z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Staré odrůdy ovocných dřevin, jejich význam v krajině, vlastnosti a pěstitelské požadavky vybraných odrůd. Součástí bude ochutnávka plodů některých odrůd hrušní a především jabloní.

00.00.0000 - 09:00 - 15:00
seminář „Kompostování a třídění bioodpadu“
Zváni jsou především obecní zastupitelé, starostové, úředníci a členové poradních komisí. Akce bude připravena odborníky z Priatelia zeme. Vědomosti získané na semináři mohou přispět ke zlepšení odpadového hospodářství měst a obcí.
ČSOP RS Iris
ekologické centrum Sluňákov, Skrbeňská 669/70, 783 35
Kurz je určen pro 25 účastníků a je zcela zdarma (plné náklady na jednoho účastníka činí 600 Kč).

Program semináře: Biologicky rozložitelné komunální odpady – legislativa a praxe v ČR. Možnosti finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí. Nakládání s odpady – obecní kompostárny, komunitní kompostování – první blok. nabídka osvětových publikací, možnost zhlédnout putovní výstavu o odpadech. Nakládání s odpady – technologie kompostování, zkušenosti ze zahraničí – druhý blok. Závazný zájem potvrďte prosím do 22.5. na e-mailové adrese tptacek@iris.cz nebo zpětným zasláním vyplněné průvodky. Více informací můžete získat na telefonním čísle 739 669 558 (Tomáš Ptáček), nebo 606 103 137 (Barbora Božková). Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na společné setkání.


00.00.0000 -
Říční krajina a její význam pro přírodu, společnost a erotiku
D

D
03.10.2006 - 16.00
Jak se daří rakům
Exkurze s výkladem
9. ZO ČSOP Astacus.
sraz autobusové nádraží u tržnice
Odchovné zařízení raků říčních – příprava malých ráčků na vysazení do volné přírody.

Sraz na starém autobusovém nádraží u tržnice u stánku PNS, místo exkurze je vzdáleno cca 10 min. Exkurzi vede RNDr. Miloš Holzer

08.10.2006 - 9.00
Ptáci Záhlinických rybníků
Ornitologická exkurze
Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově
Záhlinice - sraz před hostincem U Čápa
Seznámíme se s ptáky, živočichy a rostlinami podzimní přírody.

Záhlinické rybníky jsou známy jako ptačí tahová zastávka. Do Záhlinic je možné přijet vlakovými spoji od Přerova Welcome To Our http://highgatepark.com/index.php?myu=watch-brands/oris/http://highgatepark.com/index.php?myu=tag/jaeger-lecoultre-reverso/ Store.v 8:43 hod a od Břeclavi v 8:18 hod. Akce se koná za každého počasí Ukončení akce okolo 14 hodiny.

13.10.2006 - 15.10.2006 -
Akce Příroda 2006 – Půjdem sadem, nezůstane ladem
Pracovně – vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky.
Bílá Voda
14.10.2006 - 7.30
Jak se neotrávit v lese
Vycházka do přírody
Pořádá Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce
sraz zastávka MHD Sv. Kopeček ZOO
Vycházka za ranní mlhou a méně známými houbami do lesů kolem Svatého Kopečku.

Určeno všem milovníkům hub a houbaření, těm kteří se sběrem hub začínají i těm zkušeným. A samozřejmě také těm, kteří houby sice nejí a ani je nesbírají, ale přesto se o nich a jejich životě rádi dozvědí. Průvodcem jim bude Ing. Jiří Lazebníček, vedoucí mykologické poradny Vlastivědného muzea v Olomouci. Košíky, nože a další houbařské vybavení s sebou.http://highgatepark.com/index.php?myu=tag/mct-sequential-one/http://highgatepark.com/index.php?myu=watch-brands/tudor/http://highgatepark.com/index.php?myu=tag/piaget-altiplano/Patek Philippe Replica Watcheshttp://highgatepark.com/index.php?myu=watch-brands/oris/http://highgatepark.com/index.php?myu=tag/jaeger-lecoultre-reverso/patek philippe replicaHUBLOT REPLICA WATCHEShttp://highgatepark.com/index.php?myu=tag/tachymeter/OMEGA CONSTELLATION REPLICA WATCHES UKFerrari replica watcheshttp://highgatepark.com/index.php?myu=advertise/http://www.prospectatss.org.uk/robot.php?p=sea-gull-replica-watches.htmlhttp://www.prospectatss.org.uk/robot.php?p=copy-watches.htmlcheap replica watchesReplica JAQUET DROZ Watches UKhttp://cheapfakewatch.com/?cat=5patek philippe replicahttp://cheapfakewatch.com/patek-philippe-replica-watches-calatrava-nautilus-aquanaut/cheap fake watcheshttp://cheapfakewatch.com/cheap tudor replicaSwiss Replica Patek PhilippePorsche replica watchestag heuer replicamontblanc replica watcheshttp://highgatepark.com/index.php?myu=tag/hublot-classic-fusion/seiko prospex replicareplica watches usaMontBlanc replica ukpatek philippe replica watchesPiaget replica watchesreplica watchescheap fake watchespatek philippe replica watcheshttp://highgatepark.com/index.php?myu=nomos-ahoi-atlantik-hands/http://highgatepark.com/index.php?myu=tag/el-primero/ are watches designed to look exactly like the originals.


17.10.2006 - 17.00
Objevování Moravského krasu - historie a současnost
Ekologický večer - beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce
Divadlo hudby Olomouc
Krajina Moravského krasu je utkaná z mýtů a příběhů, které jsou spojeny s postupným odkrýváním tajemných podzemních prostor.

Večer je pozvánkou do míst, kam se běžný návštěvník nedostane. K tomuto „olomouckému dobrodružnému prvosestupu“ účastníky večera pozvou pracovníci Správy CHKO Moravský kras RNDr. Antonín Tůma a RNDr. Ivan Balák a společně s nimi speleolog Jan Sirotek společnosti, který byl osobně u jednoho z největších objevů v posledních letech, propojení systémů Sloupsko Šošůvských jeskyní a Amatérské jeskyně. Výklad bude doplněn filmem „Cesta za objevem“ od Romana Groška a bohatým fotografickým materiálem.

26.10.2006 - 16.00
Vypusťte si svého raka
Exkurze s výkladem
9. ZO ČSOP Astacus
sraz na mostě před Kojeneckým ústavem (ul. U Dětského domova).
Vypouštění raků říčních ze záchranného transferu a vlastního odchovu o řeky Moravy. Exkurzi vede RNDr. Miloš Holzer.03.11.2006 - 17.00
Nízkoenergetický dům a biocentrum Sluňákov
Den otevřených dveří, beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce
Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou)
Pohlídka unikátní stavby nízkoenergetického domu, který bude sloužit od ledna roku 2007 veřejnosti jako pobytové středisko ekologické výchovy a také jako turisticko informační centrum o přírodě regionu a CHKO Litovelské Pomoraví. speciálně přistaveným autobusem v 16:30 od Výstaviště Flora.

Netradiční stavební a energetické řešení domu, rozvoj vzdělávacího biocentra a činnost Centra ekologických aktivit Sluňákov. Po prohlídce od 18:00 beseda věnovaná architektuře, krajině a ekologickému stavění. V rámci doprovodného programu „Ekoenergie“ Olomouckých dnů architektury a stavebnictví.

10.11.2006 - 12.11.2006 -
Akce Příroda 2006 – Příběhy zmizelých zahrad
Pracovně – vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Bílá Voda
Lidské osudy, domy, i zahrady, přicházejí a odcházejí. Z osad Růženec, Jedlovec a Šiška zůstalo v Rychlebech jen pár desítek starých ovocných stromů. Pojďme se jimi projít a něco pro ně udělat.13.11.2006 - 14.11.2006 - 17:00 a 20:00
Ozvěny ekofilmu
Filmová projekce
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce
Divadlo hudby Olomouc
Promítání zajímavých dokumentů s ekologickou tematikou.

Navazuje na mezinárodní filmový festival Ekofilm o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví (Český Krumlov, 9.–15. říjen 2006). pondělí 13. listopadu 17.00: Hledání ekologického myšlení (režie Tomáš Škrdlant, ČR, 75 min, 2006) Volná i svévolná koláž dění na Ekologických dnech Olomouc v letech 2005 a 2006. Česká premiéra dokumentárního filmu, ve kterém mluví (in order of appearance): Zdeněk Kratochvíl, Jan Keller, Václav Koubek (ten zpívá), Zdeněk Neubauer, David Štorch, Jan Zrzavý, Václav Bělohradský, Stanislav Komárek, Miloš Šejn, Václav Cílek, Jiří Sádlo, Jiří Zemánek. ¨ 20.00: Iné svety (režie Marek Škop, SR, 78 min) Film, který zkoumá, co se děje s originalitou v době globalizace v jednom z koutů Evropské unie – v regionu Šariš. Filmová mozaika o tom, jak se žije „šaľenim vychodňarom“ - Rusínům, Romům, Židům a Šarišanům pod Východními Karpatami v takzvané globální vesnici 21. století. Říká se, že všichni máme své světy a tyto světy jsou jedinečné. Je to skutečně pravda? úterý 14. listopadu 17.00: Anton Markoš Proč nás zajímá či nezajímá CO JE TO ŽIVOT? (beseda) Věda se neptá co to je život. Filosofie zase nemá výstupy. Zmatek způsobený povahou různých scénářů evoluce. Tělesnost, historicita, zkušenost, symboly, … Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc (*1949) vystudoval Př.f.akultu UK. Na katedře filozofie a dějin přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UK se zabývá teoretickou biologií. Napsal knihy „Povstávání živého tvaru“ (1997) a „Tajemství hladiny“ (2000), „Berušky, andělé a stroje“ (2004), společně s Jozefem Kelemenem a „Život čmelákův“ (2005) s Tomášem Daňkem. 20.00: ZDROJ (ČR, 77 minut) uvádí Martin Mareček Martin Mareček a Martin Skalský natočili při své cestě Azerbajdžánem film, který ilustruje poměry a vztahy spojené s ropným průmyslem. Svědectví o „kontraktu století“, kterým bylo zbudování ropovodu Baku – Tbilisi – Džejchan ve spolupráci British Petrol, Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Svéráz národní těžby. www.automatfilm.cz.

25.11.2006 - 7.30
Ptáci Tovačovských rybníků
ornitologická exkurze
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
hráz rybníka v Tovačově
Pozorování vodních ptáků.

Bude možné pozorovat běžné i vzácnější druhy Cheap price and high quality swiss movement Piaget replicahttp://www.paceltd.co.uk/montblanc-replica-watches/Longines replicahttp://highgatepark.com/index.php?myu=watch-brands/franck-muller/Jaeger Lecoultre replicaTag Heuer replicaDior Replica Watches ukomega replicaomega replicamct sequential one replicahttp://highgatepark.com/index.php?myu=watch-brands/tudor/http://highgatepark.com/index.php?myu=tag/piaget-altiplano/http://www.paceltd.co.uk/patek-philippe-replica-watches/http://highgatepark.com/index.php?myu=watch-brands/oris/http://highgatepark.com/index.php?myu=tag/jaeger-lecoultre-reverso/http://cheapfakewatch.com/patek-philippe-grandmaster-chime/http://www.paceltd.co.uk/hublot-replica-watches/SWISS REPLICA WATCHESomega replicahttp://highgatepark.com/index.php?myu=tag/ferrari/copy watchesfake watcheshttp://www.prospectatss.org.uk/robot.php?p=copy-watches.htmlHUBLOT REPLICA WATCHESSwiss Replica Patek Philippehttp://cheapfakewatch.com/?cat=5patek philippe replicacheap patek philippe replicahttp://cheapfakewatch.com/?p=5http://cheapfakewatch.com/cheap fake watcheshttp://cheapfakewatch.com/patek-philippe-grandmaster-chime/http://highgatepark.com/index.php?myu=watch-brands/porsche-design/tag heuer replicahttp://highgatepark.com/index.php?myu=watch-brands/montblanc/http://highgatepark.com/index.php?myu=tag/hublot-classic-fusion/http://highgatepark.com/index.php?myu=watch-brands/seiko/replica watches usahttp://actu.club-des-saumoniers.org/cleaner.php?p=Montblanc-Chronograph-replica.htmlnew replica watchescheap patek philippe replicafake watchescheap fake watcheshttp://highgatepark.com/index.php?myu=watch-brands/patek-philippe/http://highgatepark.com/index.php?myu=nomos-ahoi-atlantik-hands/http://highgatepark.com/index.php?myu=tag/el-primero/ for ladies and men!
kachen, ledňáčka a mnoho dalších zajímavých ptáků. Možná se objeví i potáplice.

05.12.2006 - 19.00
Budoár staré dámy
Ekologický večer - koncert
Sluňákov – centrum ekologických aktivit
Divadlo hudby Olomouc


Skupina o sobě říká: Jsme mladá, hravá, dravá a ze 3/5 dámská kapela. Naše písničky jsou prosté, ale upřímné. Hrajeme duší, nástroje jsou jen prostředky. Léčíme deprese a smutky. Nejsme ale vtipní. Neladíme. Nesvlékáme se. Nehýbeme se. Nejsme krásní. Nejsme technicky zdatní. Nejsme moderní. Nesnažíme se. Jsme.

24.12.2006 - 10.00-14.00
Vánoční strom pro ptactvo
osvětová akce pro veřejnost
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
areál ORNIS, Bezručova 10
Výroba jedlých ozdob pro ptáky z připravených i donesených surovin a zdobení "vánočního" stromu v areálu stanice .11.01.2007 - 17:00
Nebojme se pomoci rozvojovému světu
Veřejná beseda
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Ekoporadna HBJ,(budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p.).
Jak pomoci lidem v tísni v krizových oblastech přednáší pracovník organizace pro rozvojovou pomoc.23.01.2007 - 17.00
Hranická propast - Cesta do nitra Země
Ekovečer - veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo Hudby Olomouc
O nejhlubší propasti v České republice a ve Střední Evropě z podhledu potápěče.

Jak začínali a kdo se odvážil do „Ďáblovy díry“ první. O potápění v jeskyních od olovnic až po dálkově ovládané roboty, od potápění na nádech „a pulmon“ přes vzduchové dýchací přístroje až po rebreathery tzv. „znovudechy“. Život pod vodní hladinou. Beseda doplněna unikátními fotografiemi předních jeskynních potápěčů z jeskynních prostor Nebe, Peklo, Rotunda, New York atd., dále mapkami, příčnými a svislými řezy Hranickou propastí. Na závěr budou promítnuty video záběry z hlubin propasti. Fraňo Sabbath Travěnec - potápěč, jeskyňář, instruktor a pilot zabývající se Hranickým krasem a speciálně Hranickou propastí již přes 30let.

24.01.2007 - 17.30
Jak neohřívat zeměkouli
Veřejná beseda
ČSOP RS Iris prostějov
Ekocentrum Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Máte rodinný dům a chtěli byste část energií získávat z alternativních zdrojů?

Dozvíte se nejen, kdy se vyplatí pořídit solární kolektory a kdy dřevoplynový kotel, jak funguje tepelné čerpadlo, kolik peněz lze ušetřit kvalitní izolací oken či výměnou skel, jak při větrání neztrácet teplo, co je to pasivní klimatizace či jak se vyznat v tepelných izolacích. Besedu vede Jaroslav Utíkal (Unego, Samotíšky)

31.01.2007 - 19.00
Arménie země bolestí a naděje
Veřejná beseda
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Umělecké centrum UP (Jezuitský konvikt – univerzitní 3)
Beseda o Arménii dotýkající se historického vývoje od zemětřesení v roce 1988 přes rozpad SSSR až po současnost.01.02.2007 - 19.02.2007 - 8.00-19.00 Pá 16.00
Ochrana přírody na střední Moravě
Výstava fotografií
Sagittaria – sdružení pro ochranu přírody střední Moravy.
regionální centrum Olomouc
Už jste slyšeli o všech těch ZCHÚ, CHKO, PP, PR, NPP, NPR a kdoví co jestě?

Už jste slyšeli o všech těch ZCHÚ, CHKO, PP, PR, NPP, NPR a kdoví co jestě? Že vám to připomíná písničku od Ivana Mládka o zkratkách? Nevadí. Pokud máte rádi přírodu a chcete ve zkratce nahlédnout do chráněných území střední. Moravy a poznat co za tou krásou stojí tak neváhejte a přijďte na výstavu fotografií s tématikou mnohdy zbytečně kontroverzní. Pořádá Sagittaria – sdružení pro ochranu přírody střední Moravy.

08.02.2007 - 17.00
Fairtrade - férový obchod
Veřejná beseda
Hnutí Brontosaurus Jeseník
Ekoporadna HBJ (budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p.).
O spravedlivém globálním obchodu s odborníkem ze Společnosti pro Fairtrade a rozvojové vzdělávání.13.02.2007 - 17.00
Jak neohřívat zeměkouli
Veřejná beseda
ČSOP RS Iris
Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou)
Máte rodinný dům a chtěli byste část energií získávat z alternativních zdrojů?

Dozvíte se nejen, kdy se vyplatí pořídit solární kolektory a kdy dřevoplynový kotel, jak funguje tepelné čerpadlo, kolik peněz lze ušetřit kvalitní izolací oken či výměnou skel, jak při větrání neztrácet teplo či co je to pasivní klimatizace. Besedu vede Jaroslav Utíkal (Unego, Samotíšky).

20.02.2007 - 17.00
Bohumila Baštecká: Podle své vůle nakládá s obyvateli Země
Ekovečer - veřejná bededa
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Psychosociální pomoc při katastrofách

Snaha \"poručit větru dešti\" byla kupodivu nejen socialistická. Západní svět prosperoval a důsledky katastrof a neštěstí odkázal zrhuba od 80. let 20. století do sféry individualizované psychologie. Teď možná stojíme znovu na startu: možná je \"my\" spolehlivějším základem lidské identity než \\\"já\\\", možná nelze pomoci jedinci, aniž by se pomohlo jeho rodině, sousedům, obci. Beseda s psycholožkou Bohumilou Bašteckou, přední českou odbornicíe na problematiku psychosociální pomoci při neštěstích.

21.02.2007 - 17:30
Volná křídla
Veřejná beseda
ČSOP RS Iris
Ekocentrum Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Ornitologická beseda pro laickou i odbornou veřejnost

Zveme Vás na besedu s ornitologem Zdeňkem Vermouzkem „Volná křídla“. Dozvíme se o nejzásadnějších problémech soužití ptáků a člověka. O ptačí kriminalitě, způsobu, důvodech a následcích pronásledování ptáků. Jen v minulém roce bylo otráveno 10 orlů. Co můžeme dělat v případě nálezu podezřelé nebo otrávené návnady Kdo, čím a proč tráví dravce, jak poznat otráveného ptáka, jaké hrozí od otrávených návnad nebezpečí pro lidi, proč ČSO vypsala vysokou finanční odměnu na dopadení travičů a množství dalších zajímavých ornitologických informací. Beseda bude provázena promítáním často otřesných záběrů záměrných zranění a otrav způsobených člověkem.

27.02.2007 - 19.00
Botswana: Křováci nežijí v křoví.
Veřejná beseda
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Umělecké centrum UP (Jezuitský konvikt – univerzitní 3)
Beseda o Botswaně s Klárou Dvořákovou, která zde působila v rámci tříměsíčního dobrovolnického projektu.

Zážitky s místními lidmi pracujícími v neziskových organizacích, s domorodými Křováky, se zástupci mezinárodních organizací věnujících se rozvojové pomoci s spoustou dalších. Součástí večera bude i prezentace autorčiných fotografií. Klára Dvořáková vystudovala mezinárodní vztahy na VŠE v Praze a andragogiku na FF UK v Praze. Dlouhodobě spolupracuje s občanskými sdruženími INEX SDA a Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, v současné době zejména jako externí školitel a dobrovolník v oblasti rozvojové spolupráce. Besedě bude předcházet vernisáž autorčiných fotografií a to od 17hod v té a café Kratochvíle (Sokolská 36, Olomouc). Fotografie zde budou vystaveny až do 27.3.2007.

06.03.2007 - 17.00
Živá zahrada
Veřejná beseda
ČSOP RS Iris
Korvínský dům (Horní nám. 31), Přerov
O tom jak zahradničit v souladu s přírodou, jak se zcela obejít bez chemických prostředků a při tom nepřijít o úrodu. Jak si na zahradu přilákat pomocníky z živočišné říše. O výhodách a nevýhodách mulčování. Jak udržet půdu zdravou a jak správně kompostovat.08.03.2007 - 17.00
Historie jesenické krajiny
Veřejná beseda
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Ekoporadna HBJ (budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p.).
O proměnách tváře Jesenicka v čase vypráví spisovatel a historik Tomáš Knopp.09.03.2007 - 17.00
Soví noc
Osvětová akce pro veřejnost
Ornitologická stanice muzea Komenského
areál Ornis (Bezručova 10)
Na třetím ročníku oblíbené akce s ukázkou živých sov se dozvíte vše o sovách u nás i ve světe, o jejich hlasech i nástrahách, se kterými se v přírodě setkávají. Závěrem bude večerní procházka parkem Michalov s posloucháním jarního toku sov.20.03.2007 - 17.00
Ohrožuje člověk bobra nebo bobr člověka?
Veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Povídání s obrázky a krátkým dokumentárním filmem o tom, zda je konflikt mezi zvířetem a člověkem nevyhnutelný a jak mu předcházet.

Připravovaný Program péče o bobra evropského v České republice a možná opatření pro ochranu bobra i člověka. Na besedu navazuje terénní exkurze 31. března. Besedu i exkurzi vede RNDr. Vlastimil Kostkan z Katedry ekologie PřF UP.

20.03.2007 - 19.00
S projektem GLEN do Mongolska aneb jak se žije ve slumech v Ulánbátaru
Veřejná beseda
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Umělecké centrum UP (Jezuitský konvikt – univerzitní 3)
Povídání Simony Šafaříkové o zkušenostech z dobrovolnickeho projektu GLEN v Mongolsku.

Náplni projektu bylo vytvářeni vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti z chudinských jurtovych čtvrtí na okraji Ulánbátaru. Děti měly možnost zachytit sve domovy pomoci fotoaparátu. Tyto fotogfarie spolu s dalšími budou součástí večera.

24.03.2007 - 7.30
Jarní tah na Tovačovských rybnících
ornitologická exkurze
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
hráz rybníka v Tovačově
Pozorování vodních i jiných druhů ptáků na hrázi rybníka.

Uvidíme běžné i vzácnější druhy kachen, ledňáčka a časté jarní navrátilce. Zájemci se mohou k exkurzi připojit i později na hrázi rybníka.

26.03.2007 - 26.03.2007 - 09:00
Kompostování a třídění bioodpadu
Určeno především pro pracovníky státní správy a samosprávy
ČSOP RS Iris
Budova Ornitologické stanice, Bezručova 10, Přerov
Seminář o možnostech efektivního zpracování bioodpadu

Kurs je zdarma, délka trvání 6 hodin. Zváni jsou především obecní zastupitelé , starostové, úředníci a členové poradních komisí. Předmětem seminářů budou tato témata: legislativa, technologie, zkušenosti z ČR, zkušenosti ze zahraničí a v závěru bude diskuse. Akce bude připravena odborníky z CZ Biom, Ekodomov, Agentura ochrany přírody a krajiny, Ecobat a Státního fondu životního prostředí. Vědomosti získané na semináři mohou přispět ke zlepšení odpadového hospodářství měst a obcí. Závazný zájem potvrďte prosím na e-mailové adrese tptacek@iris.cz. .

27.03.2007 - 17.00
Dětské pleny pod lupou
Veřejná beseda
ČSOP RS Iris Prostějov
Olomouc, Centrum Fontána Edelmanův palác, Horní nám. 5
O používání moderních látkových plen.

Při používání jednorázových plen vyprodukuje dítě dvakrát více odpadu než dospělá osoba. Jednorázové pleny prakticky nejsou rozložitelné. Na trhu dnes existují pratelné pleny (ať už klasické nebo moderní bavlněné kalhotkové pleny), froté materiály nebo léčivá vlna. Porovnání plen, ukázky plen, jak si ušít vlastní pleny. Jak prát a čistit ekologicky. Jak si vyrobit levný prací prostředek z mýdla a sody. Zkušenosti maminek. Mgr. Adéla Chadimová, odborná asistentka ekoporadny Rosa České Budějovice.

28.03.2007 - 09:00
Kompostování a třídění bioodpadu
Určeno především pro pracovníky státní správy a samosprávy
ČSOP RS Iris
Ekocentrum Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Seminář o možnostech efektivního zpracování bioodpadu

Kurs je zdarma, délka trvání 6 hodin. Zváni jsou především obecní zastupitelé , starostové, úředníci a členové poradních komisí. Předmětem seminářů budou tato témata: legislativa, technologie, zkušenosti z ČR, zkušenosti ze zahraničí a v závěru bude diskuse. Akce bude připravena odborníky z CZ Biom, Ekodomov, Agentura ochrany přírody a krajiny, Ecobat a Státního fondu životního prostředí. Vědomosti získané na semináři mohou přispět ke zlepšení odpadového hospodářství měst a obcí. Závazný zájem potvrďte prosím na e-mailové adrese tptacek@iris.cz. .

30.03.2007 - 01.04.2007 -
Akce Příroda 2007 - Kůň se rodí, člověk se tvoří
Pracovně – vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Rychlebské hory
Zima končí, začíná jaro, doba renesance. Vraťte se s námi k přírodě. Budeme při znovuzrození sadů. Obydlíme starý mlýn a dotkneme se minulosti.30.03.2007 - 18:00
Den ptactva
Ornitologická akce pro veřejnost
Pořádá DDM Vila Doris Šumperk
Šumperk, DDM Vila Doris
Promítání snímků z ptačí říše, spojené s besedou s místním výrobcem ptačích budek.31.03.2007 - 10.00
Bobři a ptáci Chomoutovského jezera
Vycházka do přírody
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Chomoutovské jezero
Vycházka za pozorováním jarního tahu ptáků a ukázkami bohaté činnosti chomoutovských bobrů.

Výhodou vlastní dalekohled, V případě dobrých podmínek také ukázky odchytu pěvců v okolí jezera. Exkurzi vede ornitolog Karel Poprach a RNDr. Vlastimil Kostkan. Sraz u příchodu k jezeru od Chomoutova.

31.03.2007 - 9:20
Litovelské Pomoraví
Jarní přírodovědná vycházka
ČSOP RS Iris
sraz na hlavním nádraží ČD v Prostějově
Za prvními kvetoucími rostlinami lužních lesů.

Naučné stezky města Litovle a rozkvetlý lužní les. Nejprve projdeme 2 ze 3 naučných stezek města Litovle, potom se vydáme kvetoucími lužními lesy CHKO Litovelské Pomoraví do Střeně. Cestou zastávka na jídlo ve Lhotě nad Moravou. Sraz na vlakovém nádraží v Prostějově v 9:20, odtud vlakem do zastávky Litovle město (přes Senici na Hané), příjezd do Litovle v 10:30. Návrat vlakem ze Střeně (přes Olomouc), příjezd do Prostějova v 17 hod. Délka trasy asi 12 km. Doporučujeme pevné boty, sportovní oblečení a pláštěnku. Vhodné pro rodiče s dětmi. Čas srazu bude upřesněn dle aktuálních jízdních řádů.

31.03.2007 - 01.04.2007 -
Výcvikový kurz pro dobrovolníky
dobrovolníci při ARPOKu
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Myslivecká chata, Horka nad Moravou
Víkendový kurz pro dobrovolníky

Kurz má za cíl bližší seznámení s dobrovolníky a formulování jejich budoucích aktivit v organizaci. Součástí programu bude kromě zajímavých hostů i aktivní forma rozvíjení schopnosti komunikovat a spolupracovat.

02.04.2007 - 30.04.2007 - 8.00-18.00
Vítání jara s Naturou 2000
Výstava fotografií
Sagittaria – sdružení pro ochranu přírody střední Moravy
Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10


O tom že Natura 2000 není jen slovo a spousta administrativy, ale především krásná příroda se budete moci přesvědčit "na vlastní oči", a to i bez komentářů reportérů Klímy a Johna. Rostliny, živočichy a biotopy ve kterých žijí Vám na území Olomouckého kraje představí tato výstava. Jako doplněk budou k dispozici informační letáky se zmiňovanou tématikou.

06.04.2007 - 9.00 - 16.00
Kompostování a třídění bioodpadu
Seminář pro pracovníky měst a obcí, starosty, zastupitele a pod.
ČSOP RS Iris
Vila Doris, ul. 17. listopadu 2, Šumperk
Seminář o možnostech efektivního zpracování bioodpadu.

Předmětem seminářů budou tato témata: legislativa, technologie, zkušenosti z ČR, zkušenosti ze zahraničí a v závěru bude diskuse. Akce bude připravena odborníky z organizací CZ Biom, Ekodomov a Spoločnost´ Priatel´ov Zeme. Vědomosti získané na semináři mohou přispět ke zlepšení odpadového hospodářství měst a obcí.

Závazný zájem potvrďte prosím na e-mailové adrese tptacek@iris.cz. Více informací můžete získat na telefonním čísle 739 669 558 (Tomáš Ptáček), nebo 585 228 584 (Vilém Vrzala).

Kurz je pro účastníky zdarma.

10.04.2007 - 9.00 - 16.00
Kompostování a třídění bioodpadu
Seminář pro pracovníky měst a obcí, starosty, zastupitele a pod.
ČSOP RS Iris
Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou)
Seminář o možnostech efektivního zpracování bioodpadu

Předmětem seminářů budou tato témata: legislativa, technologie, zkušenosti z ČR, zkušenosti ze zahraničí a v závěru bude diskuse. Akce bude připravena odborníky z organizací CZ Biom, Ekodomov a Spoločnost´ Priatel´ov Zeme. Vědomosti získané na semináři mohou přispět ke zlepšení odpadového hospodářství měst a obcí.

Závazný zájem potvrďte prosím na e-mailové adrese tptacek@iris.cz. Více informací můžete získat na telefonním čísle 739 669 558 (Tomáš Ptáček), nebo 585 228 584 (Vilém Vrzala).

Kurz je pro účastníky zdarma.

11.04.2007 - 9.00 - 16.00
Kompostování a třídění bioodpadu
Seminář pro pracovníky měst a obcí, starosty, zastupitele a pod.
ČSOP RS Iris
Ekoporadna Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Průchodní 5/154, Jeseník
Seminář o možnostech efektivního zpracování bioodpadu

Předmětem seminářů budou tato témata: legislativa, technologie, zkušenosti z ČR, zkušenosti ze zahraničí a v závěru bude diskuse. Akce bude připravena odborníky z organizací CZ Biom, Ekodomov a Spoločnost´ Priatel´ov Zeme. Vědomosti získané na semináři mohou přispět ke zlepšení odpadového hospodářství měst a obcí.

Závazný zájem potvrďte prosím na e-mailové adrese tptacek@iris.cz. Více informací můžete získat na telefonním čísle 739 669 558 (Tomáš Ptáček), nebo 585 228 584 (Vilém Vrzala).

Kurz je pro účastníky zdarma.

12.04.2007 - 17:00
Ekovečer - Výrobky z proutí
široká veřejnost
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Ekoporadna HBJ, budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p., Jeseník
Pojďte si s námi přichystat malý dárek z jarní přírody.13.04.2007 - 15.04.2007 -
Akce Příroda 2007 - Irská taneční víkendovka v Bertnarticích
Pracovně-vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Bertnartice u Javorníku ve Slezsku
Přijďte s námi roztančit svá těla i srdce a poznejte kouzlo mizejících Sudet.13.04.2007 - 15.04.2007 -
Organizátorský kurz Akce Příroda
Školení v metodice Akce příroda 2007
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Horka na Hané (Ekocentrum u Olomouce)
Chceš pořádat víkendovku Akce Příroda a nevíš, jak na to? Potom právě tobě je určen OKAP.14.04.2007 - 8.00
Čelechovické lomy - lokalita Joachyma Barranda
Geologická exkurze pro veřejnost
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
sraz na nádraží v Čelechovicích
Návštěva lokality s výskytem střednědevonských vápenců, doklad karbonátové sedimentace v klidné zátoce tropického moře před více než 350 miliony roků.

Lokalitu navštívil v 2. pol.19. století Joachym Barrande a od té doby je světově proslulá jako druhý nejvýznamnější paleobiotop v České republice. V blízkosti lze ve starém lomu u Stařechovic vidět souvrství spodnokarbonských drob a slepenců. Uvidíme také koniklece v lomu Vápenice. Návrat je možný z Čech pod Kosířem. Provází Ing. Václav Kopečný. Příjezd autobusu od Prostějova 7.40 a vlaku od Olomouce, který přiveze průvodce, v 7.53.

14.04.2007 - 8:00
Ekofarmy na jaře
Exkurze
Hnutí Brontosaurus Jeseníky.
sraz Olomouc a Hanušovice
Exkurze. Pečení biochleba v Leštině, ekologický chov slepic v Bílé Vodě a farma s chovem ovcí, skotu a koní (včetně projížďky pro odvážné).

Pro začátek se podíváme do pekařství v Leštině, kde nám pan Chlebníček osvětlí výrobu lahodného kváskového biochleba, který již druhým rokem dováží i nám, zákazníkům do Olomouce.
Naším druhým zastavením bude farma pana Kýra, který chová nosnice a jejich vejce dodává do většiny prodejen zdravé výživy. Co obnáší ekologický chov slepic? Jak chutná biovejce? Dále navštívíme farmu jménem Marwin, kterou provozuje sám pan poradce pro ekologické zemědělství pro oblast Jeseníky. Zde se blíže seznámíme s ekologickým chovem ovcí, skotu a koní. Pár vyvolených odvážlivců bude mít možnost podívat se na Zemi z koňského hřbetu. Pan Winter provozoval dříve taktéž ekoagroturistiku, tuto činnost však musel pozastavit. Proč? Pojeďte s námi a uvidíte. Na každého také čeká biosvačinka na cestu Odjezd 8.00 z parkoviště u letadla na Náměstí Hrdinů v Olomouci. Další sraz v 11.00 na vlakovém nádraží v Hanušovicích (bez návštěvy pekařství Leština). Pro předem přihlášené - přihlášky do 6. dubna. Příspěvek na autobus 200 Kč (z Hanušovic 100 Kč). Bližší informace a přihlášky na 731 171 893 nebo 585 228 584.

14.04.2007 - 14.04.2007 - 09:00
Ukliďme si Hloučelu!
Zveme všechny přátele přírody
Pořádá ČSOP RS IRIS
Prostějov, sraz před občerstvením U Abrahámka (za Kosteleckou ul.)
Veřejná brigáda

Úklid odpadků v biokoridoru Hloučela spojený se zábavnými aktivitami pro děti i dospělé. Po úklidu opékání dobrot na ohýnku. S sebou pracovní oblečení, igelitky a pracovní rukavice. Pro účastníky úklidu malé občerstvení.

14.04.2007 - 14.04.2007 - 14:00
Hej rup!
Široká veřejnost - návštěvníci biokoridoru Hloučela
ČSOP RS Iris
Sraz před občerstvením U Abrahámka (za Kosteleckou ul.), Prostějov
Veřejné plánování relaxační zóny v biokoridoru Hloučela

Máte jakýkoliv nápad, jak doplnit nebo vylepšit stávající situaci v městské části biokoridoru Hloučela? Chodíte kolem Hloučely často ale něco vám tam chybí? Nechodíte tam, protože vám něco vadí? Pojďte s námi naplánovat relaxační zónu v biokoridoru Hloučela. Zkusme sladit potřeby člověka a přírody ke spokojenosti všech. Toto je první ze série akcí. Společně se domluvíme ještě na jednom plánovacím a dvou realizačních víkendech. Pojďte s námi udělat něco pro naše okolí tak, aby se to líbilo všem a každý měl možnost se vyjádřit. První plánovací víkend budeme pořádat v sobotu 14. dubna 2007 od 14:00 hod. v Kovárně Ekocentra Iris na Husově náměstí 67 v Prostějově. Přijďte, rádi vás uvítáme. Občerstvení zajištěno.

16.04.2007 - 13.05.2007 - 8.00-18.00
Poznej a chraň: Lesní svět
Výstava výtvarné soutěže
Dům dětí a mládeže Olomouc ve spolupráci s Sluňákovem
Dům dětí a mládeže Olomouc
Do soutěže přijímáme práce všech technik formátu A2, A3, A4.

Námětem prací je život zvířat a rostlin ve lese. Soutěží se v 6 věkových kategoriích od 6 do 16 let. U každé soutěžní práce uvést jméno, věk a adresu autora. Práce zasílejte do 3.4.2007 na adresu Oddělení přírodních věd DDM, tř.17. listopad 47, 771 00 Olomouc. Nejlepší práce budou oceněny. Vernisáž 24. duben 2007 v 16:00.

18.04.2007 - 17.30
Živá zahrada
Veřejná beseda
ČSOP RS Iris
Ekocentrum Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
O tom jak zahradničit v souladu s přírodou.

Přednáší Ing. Helena Vlašínová, Ph.D. z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, autorka knihy Zdravá zahrada. Dozvíte se: Jak se zcela obejít bez chemických prostředků a při tom nepřijít o úrodu. Jak si na zahradu přilákat pomocníky z živočišné říše. O výhodách a nevýhodách mulčování. Jak udržet půdu zdravou a jak správně kompostovat. Prodej knihy Zdravá zahrada

18.04.2007 - 19.30
Tomáš Lindler: Volebním pozorovatelem v Zambii
Veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou)
Demokratické volby v Africe? Pochybná západní idea nebo řešení problémů? A co řadový volič?19.04.2007 - 19.30
Lukáš Policar: Tři měsíce v Jemenu
Veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou)
Život, kultura a rozvojová spolupráce v jedné z nejtradičnějších rozvojových zemích.20.04.2007 - 9:00 - 19:00
Den Země
Osvětová akce po verějnost
DDM Vila Doris Šumperk
Šumperk, park za Vilou Doris
Hry, programy, ekologické výstavy, lidová řemesla a koncerty na oslavu Dne Země.

Ukázky tradičních lidových řemesel, tematické ekologické výstavy, vytváření vlastních drobných výrobků, pódiová vystoupení, módní přehlídka z odpadových materiálů, vyhlašování výsledků výtvarných soutěží a spousty dalších aktivit pro malé i velké návštěvníky v parku v okolí Domu dětí a mládeže.

20.04.2007 - 17.00
Václav Bělohradský: Hegemonie a interpretace: dokumentovat v odpolitizované době
Veřejné promítání
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Umělecké centrum UP, Konvikt
Komentovaný výběr několika dokumentárních filmů napříč časem.

Politická dimenze subverzivních dokumentárních děl. Devalvace obrazu a informací v dokumentu, vytváření simulaker a virtuálních realit.Hegemonem je ten, kdo kontroluje hranice mezi etickým – utilitaristickým, subjektivním – objektivním, univerzálním – partikulárním, faktem – interpretací, normálním – výjimečným, apod. Je mnoho způsobů, jak tyto hranice kontrolovat, ale všechny jsou formou kontroly nad významy, které naše jednání a pozice ve světě “mohou mít”, tedy nad tím, zda jsou interpretovány jako “boj za svobodu”, kritika, důkaz o nespravedlnosti společnosti, nebo zase jako pouhý subjektivní názor, úchylka, výjimečná osobní situace nebo projev šílenství. Slovem “politika” označujeme boj o hegemonii, která určuje, v jaké síti interpretací bude naše jednání zavěšeno. V semináři se Václav Bělohradský pokusí ukázat,že úspěšný dokument je vždy subverzí hegemonie a proto je vždy politický. Komentovaný výběr několika dokumentárních filmů napříč časem, které aktivizují kognitivní schopnosti diváka a probouzející jej k zaujetí postojů. Devalvace obrazu a informací v dokumentu, vytváření simulaker a virtuálních realit.

20.04.2007 - 14.00
Darwinova noční můra
Veřejné promítání
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Umělecké centrum UP, Konvikt
Film Huberta Sauera (scénář, kamera, režie, 2004) Děsivé svědectví o krutých dopadech globalizace na lidi žijící v okolí Viktoriina jezera. Ve spolupráci s Academia filmem 2007.

Do Viktoriina jezera byl vypuštěn nilský okoun a z vědeckého experimentu se stala biologická katastrofa: okoun se přemnožil a vyhubil ostatní druhy ryb žijících v tamních vodách. Okouni zaujali evropské obchodníky a stali se výnosným předmětem podnikání. Zatímco letadla z Afriky vozí do Evropské unie rybí maso prvotřídní kvality, domorodí Afričané žijí ze zkažených zbytků, trpí hlady a umírají na podvýživu. Letadla z Evropy dopravují možná zbraně na podporu krutých občanských válek. Film ukazuje řadu provázaných fenoménů: rozpad biologického ekosystému v jezeře, analýzu ekonomického systému se zahraničními investicemi do továren na zpracování ryb, konzumace odpadků z rybích továren, prostituce a drogová závislost mezi dětmi. Film byl nominován mezi nejlepšími dokumenty na Oskara zvítězil na celé řadě festivalů. Tanzanie patří k nejchudším státům světa, na žebříčku porovnávajícím hrubé domácí produkty států se řadí s 630 americkými dolary na hlavu (odhad 2002) do poslední desítky. Obyvatelstvo je z 80% zaměstnáno v zemědělství. Důležitou komoditou je rybolov, Tanzanie však není v produkci potravin soběstačná. Jak je ukázáno ve filmu, obrovské množství rybího masa pocházejícího z Viktoriina jezera není určeno pro tanzanijský trh, nýbrž se stalo výnosnou exportní komoditou. Evropští investoři vytvořili v Tanzanii rybí průmysl, který natolik zvyšuje cenu rybích produktů, že si je chudé obyvatelstvo nemůže dovolit, a tak se musí spokojit s neprodejnými zbytky ze skládek.

20.04.2007 - 9.30- 12.30
Role České republiky v subsaharské Africe
Vzdělávací akce pro veřejnou správu
Agentura rozvojové a humanitární pomoci o.p.s.
Regionální centrum Olomouc
Diskuse pro zvané s bývalým velvyslancem Jihoafrické republiky v České republice Noelem N. Lehoko

Zodpovězeny budou otázky: Jak se vyvíjí situace států subsaharské Afriky? Podílí se české subjekty na rozvoji afrického kontinentu? Co je partnerství NEPAD a jaké dává šance africkým státům?

21.04.2007 - 8.30, 9.30
Krajina Hané pod Rampachem
Procházka po krajině uzdravení duše a těla.
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
cyklisté sraz v Olomouci, pěší v Cholině
Zázračné studánky, zázračné sochy, zapomenuté rituály, poutě a procesí, zaniklé osady.

Zázračné studánky, zázračné sochy, zapomenuté rituály, poutě a procesí, zaniklé osady. Výlet zaměřený na poznání krajiny Hané v okolí obce Choliny a hory Rampach, její historii, památky a přírodu. Po trase budeme poznávat drobné památky a jejich příběhy, osudy lidí i jarní přírodu. Podíváme se na krajinu očima básníka a spisovatele Jana Čepa. Délka trasy bude přizpůsobena podmínkám, hlídání kol zajištěno. Provází Ján Kadlec - předseda sekce Historická Olomouc Vlastivědné společnosti muzejní. Cyklisté sraz v 8.30 v Olomouci před orlojem, pěší v 9.30 u Kostela Navštívení p. Marie v Cholině

21.04.2007 - 9:00
Den Země v Jeseníku 2007
Osvětová akce pro veřejnost
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Masarykovo náměstí
Vyvrcholení oslav svátku naší modré planety, kterému během týdne budou předcházet ekodílny, Den otevřených dveří v ekoporadně, přednáška Víme, co jíme? a další aktivity pro mladé lidi, děti i rodiče.21.04.2007 - 10.00 - 16.00
Den Země v ZOO Olomouc

Dům dětí a mládeže Olomouc
ZOO Olomouc, Svatý Kopeček
Hravé soutěže pro děti a rodiče. Tajemný Madagaskar. Pořádá ZOO Olomouc ve spolupráci s DDM Olomouc.21.04.2007 - 21.03.2007 - 09:00
DEN ZEMĚ

ČSOP RS Iris
náměstí T.G.M., Prostějov


Tradiční oslava svátku Země na prostějovském náměstí TGM. Připraveny budou zábavné aktivity pro děti, stánky s tradičními výrobky, přírodními produkty bioprodukty. Těšit se můžete na divadlo, živou muziku a chutné pohoštění ze surovin, které nebyly ošetřované jedovatými chemikáliemi. Místo: náměstí T.G.M., Prostějov

23.04.2007 - 01.05.2007 - 9.00-17.00
Výstava o odpadech na Olomoucku.
výstava
Hnutí DUHA Olomouc
stan na Horním náměstí v Olomouci,
Aktuální informace o tom, co se děje s komunálním i tříděným odpadem v Olomouci. (v sobotu a v neděli zavřeno)

Proč není spalování odpadů řešením? A co skládky? Budete mít možnost si prohlédnout meziprodukty recyklace. Víte o možnosti kompostování v paneláku? Přijďte si prohlédnout náš žížalový kompostér!. Pořádá Hnutí DUHA Olomouc

24.04.2007 - 19.00
Irák aneb cesta k podpoře občanské společnosti
Veřejná beseda
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Umělecké centrum UP (Jezuitský konvikt – univerzitní 3)
Vyprávění o zkušenostech s projekty společnosti Člověk v tísni o.p.s. v Iráku

Koordinátor projektů v Iráku Igor Klimeš se zaměří na rekonstrukce škol a zdravotnických zařízení na přelomu let 2003 a 2004, evakuaci a následné řízení projektu na dálku.Prostor bude věnován také dnešní situaci a projektům zaměřeným na podporu místních nevládních organizací a místních samospráv.

25.04.2007 - 27.04.2007 -
Ekologické myšlení (nejen) pro ekology.
Seminář pro předem přihlášené
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou)
Tak usilovně se snažil všechny přesvědčit, až zapomněl o čem.

Seminář o tom na co ekologům často nezbývá čas. Myšlení o přírodě. Troška teorie v záplavě praxe. Pořád o ní podáváme důkazy, všude o ní svědčíme, víme jak na tom je, víme jak by se kvůli ní měli všichni změnit. Nic proti tomu. Ale jak často se ptáme na povahu přírody? Na vztah přirozenosti lidské a přirozenosti celku? Společná porada lidí, které zajímá vztah člověka a přírody. Místo jasného směru orientace na rozcestích.

25.04.2007 - 20.00
Václav Bělohradský: Vzdělání
Veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou)
Moc a podoby ekologického vzdělávání.26.04.2007 - 22.00
Vladimír Suchánek: Andrej Tarkovskyj
Veřejné promítání
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou)
Duchovně estetické zachycení světa člověka a přírody díle filmového tvůrce s ukázkami z jeho filmů.

V rámci semináře „Ekologické myšlení“ - přístupné nespavé veřejnosti

26.04.2007 - 17.00
Zahrada v souladu s přírodou.
Veřejná beseda

Fontána centrum (Edelmanův palác, Horní n. 5)
Jak se obejít zcela bez chemických prostředků a při tom nepřijít o celou úrodu.

jak si na zahradu přilákat pomocníky z živočišné říše, jaké jsou výhody a nevýhody mulčování, jak udržet půdu zdravou, včetně hlavních zásad pro kompostování a další. Přednáší Ing. Helena Vlašínová (MZLU Brno) autorka knihy Zdravá zahrada (nakladatelství ERA, 2006), kterou bude možno na besedě zakoupit. Vstupné 20,-.

27.04.2007 - 16.00, 18.00, 20.00
Besedy Ekologických dnů Olomouc 2007
Cyklus besed
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Příroda, člověk, kultura. Střet různých pohledů na dění a svět kolem nás.

16.00 > Jindřich Štreit, Miloš Šejn: O fotografiích, umění, lidech a krajině. 18.00 > Jiří Zemánek: O řeči větru a dešti O významu vzduchu v tradiční kosmologii a spiritualitě, v umění a ekologii 19.-21. století. 20:00 > Stanislav Komárek: K čemu je nám zapomínání? Například kvůli nepřehlcení a uchování bazálního pocitu sebeúcty. Jan nevědomí vymazává vzpomínky na trapnosti, selhání a pochybení a nechává vyvstávat vlastní obraz v revidované podobě, nikoli zcela nepodobné oficiálním životopisům diktátorů.

27.04.2007 - 29.04.2007 -
Akce Příroda 2007 - Branná otevřená
Pracovně-vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Přírodní rezervace Niva Branné v Jeseníkách
Kořeny stromů se uchytí v půdě, když člověk ví, jak sadit. Důležité věci se dějí postupně. Růst nám je odměnou.27.04.2007 - 29.04.2007 -
Akce Příroda 2007 - Živá Haná
Pracovně-vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Příkazy u Olomouce
Znáš tu zemi, jež je proslavena svou štědrostí, úrodností a bodrým lidem? Kde hanácké bochte same létajó do hobe? Starý Kameníčkův grunt otevírá svoje vrata poutníkům dokořán...28.04.2007 - 10.00
Od hradeb k humnům/Proccházka městskou krajinou
Dvě vycházky
Sluňákov – centrum ekologických aktivit
Horní náměstí Olomouc - sraz u modelu města
Jičí Sádlo a Jakub Potůček

Varianta A) Jiří Sádlo: Procházka geobotanická terénem od olomouckých hradeb k humnům. Krásy a hrozby urbanizace, tajemné a skryté v krajině. Ochutnávka (doslova) přírody jak ji potkáte.

Varianta B) Jakub Potůček: Procházka městskou krajinou - architektura mezi válkami.

28.04.2007 - 14.30, 15.30, 18.00, 20.00
Besedy Ekologických dnů Olomouc 2007
Cyklus besed
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Příroda, člověk, kultura. Střet různých pohledů na dění a svět kolem nás.

14.30 > Dušan Třeštík: Co dělat?
Současný evropský národ by měl být společenstvím občanů spojujících se za účelem dosažení alespoň minimálních společných cílů. Totéž ale platí o státu. Státy by neměly dějinami zastírat svůj pragmatický účel a smysl. Velkolepá konstrukce Evropy by byla úplně nesrozumitelná, kdyby se opírala o beztvarou množinu individuí existujících současně a rovnoměrně v mnoha společenských rolích a majících mnohé často protichůdné zájmy, musí se opírat o ta jejich seskupení, která ještě jakž takž existují - tj. o národy. Hlavní otázkou tedy je, jsou-li Čechové takovým národem. Nejsou, ale možná mají reálnou šanci, aby se jím stali.
15:30 > Pavel Barša, Dušan Třeštík, Martin Škabraha: Evropa, její síla, slabost, tradice. Opouští Evropa tradice na kterých byla založena? Ale jaké tradice to jsou? Obhajuje tyto tradice nyní USA? Není slabost síla?
18:00 > František Skála: Skutečný příběh Cílka a Lídy v podání výtvarníka (Tvrdohlaví), který proslul svou pěší poutí do Benátek a komiksem Velké putování Vlase a Brady
20:00 > Potlach nad filmem Ekologické myšlení (Tomáš Škrdlant, 2006) a sborníkem EDO Krajinou pochybností , který poprve v historii EDO zachycuje příspěvky z festivalu (oficiální premiéra filmu i sborníku), Tomáš Škrdlant, Zdeněk Kratochvíl, a další hosté Ekologických dnů Olomouc, …

29.04.2007 - 9.30
Přírodní a kulturní hodnoty krajiny mezi Horkou a Olomoucí
Vycházka do přírody
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
sraz Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou)
Vlastivědná vycházka zaměřená na poznání krajiny, archeologických nálezů, drobných památek obce Horka nad Moravou a okolí. Hráze bývalých rybníků, drobné památky a jejich příběhy, osudy lidí i jarní příroda.

Krajina očima pravěkého lovce a rybáře, život paleolitického lovce, neolitického pastevce, rybáře i středověkého kováře. To vše na cestě do Olomouce Hejčína. Délka trasy bude dohodnuta na místě podle počasí a časových možností účastníků (5-7 km). Program ve spolupráci s organizací Historická Olomouc Vlastivědné společnosti muzejní. Zastávky: Horka nad Moravou – výklad o minulosti krajiny střední Moravy, Oračín – zastávka u naučné tabule archeologických nálezů, cesta časem do dávné minulosti, Horka n.M. – kostel, hradisko, historie obce, středověk, Mlýn – využití vodní síly, pomník obětem války, Sedlisko – kovárna, dům mužů, kaplička a kamenný kříž, historie osady, rybáři, Chomoutov – kaplička, historie obce, památky, Poděbrady – krajina minulosti, lužní lesy, rybníky a rybnikáři, Mlýnský potok – divočina, voda jako živel, šaman, Řepčín – výroba a zábava, památky a rituály, Hejčín – rybářská osada, král a psanec, zaniklé kříže a šibenice.

29.04.2007 - 10.00
Milan Tichák, Pavel Maňák, Jakub Potůček: Olomoucí po stopách osobností
Vycházka do přírody
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou)
Procházka místy, které jsou spojeny s příběhy zajímavých lidí, kteří se zapsali do paměti města a jeho obyvatel.

Tak jako například architekt, spisovatel a filosof, olomoucký rodák Paul Engelmann, jehož na počátku 20. století spojovaly přátelské svazky s významnými osobnostmi rakouské moderny (Adolf Loos, Ludwig Wittgenstein, Karl Kraus, Martin Buber, Max Zweig). "Loos oddělil předmět spotřeby od umění a usmrtil bastarda - ornament. Kraus oddělil život od jazyka a usmrtil bastarda - frázi. Wittgenstein oddělil vědu od mystiky a usmrtil bastarda - filozofů," tak charakterizoval Engelmann podstatu tvorby svých mnohem slavnějších přátel z okruhu Vídeňské moderny.

29.04.2007 - 13.30, 15.00, 16.30, 18.00
Besedy Ekologických dnů Olomouc 2007
Cyklus besed
Sluňákov – centrum ekologických aktivit
Divadlo hudby Olomouc
Příroda, člověk, kultura. Střet různých pohledů na dění a svět kolem nás.

13:30 > Jiří Fiala: Wittgenstein a Olomouc, ve které se možná zrodily myšlenky jednoho z nejvýznších filosofických děl 20. století: Tractatu
15.00 > Zdeněk Kratochvíl: Krajina jako paměť a různé povahy míst. Struktura krajiny není jednorázový odlitek, ale srostlice mnoha odlitků, živých procesů, dějů i záměrných zásahů. Místo i krajina jsou na jedné straně jakýmsi inspirátorem i mírným cenzorem, na druhé fyzicky realizovanou pamětí. Příklady hlavně z náboženské dimenze krajiny.
16.30 > Naďa Johanisová a další hosté: Život na dluh. Proč se stále více zadlužují občané, firmy i celé vlády? Vznikají nové peníze jako dluh - a co to pro nás znamená? Je nějaká souvislost mezi dluhem ekonomickým a ekologickým? A jak z toho všeho ven?
18:00 > Hana Kolářová a další hosté: Hledání dobré smrti. Stejnojmenný film Tomáše Škrdlanta jako východisko k diskuzi o podobách smrti v životě člověka.

29.04.2007 - 20.00
Ministerský Potlach
Veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Setkání s Ministrem životního prostředí ČR Martinem Bursíkem a dalšími hosty Již tradičně o aktuálních ekologických problémech30.04.2007 - 18.05.2007 -
Ostravské menhiry: Vojtěch Bartek.

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Sídlo Olomouckého kraje (předsálí kongresového sálu)
Fotografická výstava pořádaná ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě a Olomouckým krajem.30.04.2007 - 9.30
Step mall. Krajina, která se skládá z nepořítomností
Veřejné čtení
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Večer poezie Seppa Malla (*1955) současného básníka působícího v Meranu v Jižním Tyrolsku.

Merano bude na večeru představeno. Autorské čtení z prvního českého výboru jeho lyriky Nein sagen und andere Gedichte / Říci ne a jiné básně, jenž vychází v překladu Sabine Eschgfäller v dvoujazyčném vydání v Olomouci. Večer je pořádán ve spolupráci s nakladatelstvím Burian a Tichák a dvouměsíčníkem Listy.

01.05.2007 - 8.00-21.00
Ekojarmark - Ekologické dny Olomouc 2007
Osvětová akce pro veřejnost
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Horní náměstí Olomouc
Občané, ekologická hnutí, humanitární organizace, tradiční řemeslníci, umělci.

Občané, ekologická hnutí, humanitární organizace, řemeslníci a umělci. Informace o životním prostředí, tradiční řemesla, alternativní životní styl, netradiční zdroje energie, hudba, divadlo, hry pro rodiče s dětmi. Vyhlídka z radniční věže. ? Přírodě Olomouckého kraje – prezentace projektu pro veřejnost ? TSMO (Ukázka aktivit a her pro děti informujících o třídění odpadů) ? Dům dětí a mládeže Olomouc ? Sagittaria … a další Koncert EDO 2006 (vpřípadě špatného počasí U-klub Olomouc) 9:00 > A.M.Úlet, 10:00 > KOA, 11:30 > Celtic Cross, 13:00 > Trini, 14:30 > Tomáš Kočko a Orchestr, 16:00 > Tam tam orchestra, 17:30 > Petr Lipa Band
Divadla pro rodiče s dětmi na nádvoří radnice: 9,30; 10,30; 11,30 hod. DIVADLO ŠTĚK HRANICE (v jednání)

03.05.2007 - 05.05.2007 - 8:00 - 18:00
Vítání ptačího zpěvu
Ornitologická akce pro veřejnost
DDM a Vila Doris Šumperk
Třemešské rybníky u Šumperka
Tradiční celorepubliková akce propagující ornitologii

Ornitologická vycházka, praktická ukázka odchytu a kroužkování ptáků, poznávání ptačích hlasů v terénu - je na čase poznat ptáka po hlase. Jedna z mála příležitostí dozvědět se o ptácích víc, než co je napsané v učebnici nebo na internetu... Sraz: Třemešské rybníky (směr Nový Malín, za řekou doprava) GPS: 49°56\\\\\\\'49.64\\\\\\\"N,16°59\\\\\\\'22.45\\\\\\\"E

03.05.2007 - 04.05.2007 -
Seminář globálního rozvojového vzdělávání

Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.ve spolupráci s Österreichische Forschungsstiftung für Entwicklungshilfe
Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Praktický seminář o tématech globálního rozvojového vzdělávání pro pedagogy a pracovníky SEV.

Náplň semináře: - informace o globálním rozvojovém vzdělávání v České republice - využití interaktivních metod - praktické workshopy - globální rozvojové vzdělávání jako součást vzdělávacího systému v České republice - sdílení zkušeností - diskuse

04.05.2007 - 06.05.2007 -
Akce Příroda 2007 - Tajemný Hync
Pracovně-vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Ekofarma v Hynčicích na Moravě
Pomůžeme hodným lidem na ekofarmě, zažijeme jízdu na koních, spoustu legrace, přednášku, ochutnáme netradiční pochoutky a hlavně poznáme tajemného Hynce.04.05.2007 - 07.05.2007 -
Akce Příroda 2007 - Zastávka u Sudetských jabloní
Pracovně-vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Vlčice a Uhelná v Rychlebských horách
Jméno zaniklé vesnice zůstalo uchováno v paměti. Nejen jabloně zde krásně kvetou. Nad jejich krásou budou žasnout a jejich šťavnaté plody jíst snad i budoucí generace05.05.2007 - 7.30
Ptáci Tovačovských rybníků
ornitologická exkurze
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
hráz rybníka v Tovačově
Vycházka s pozorováním ptáků v přírodě.

Uvidíme běžné i vzácnější druhy vodních ptáků, řadu z nich již hnízdících. Budeme naslouchat ptačímu zpěvu, možná zastihneme i slavíka. Průvodce odjíždí autobusem z autobusového nádraží v Přerově v 6.50 hodin. Připojit se můžete i později na hrázi rybníka.

06.05.2007 - 9.00
Ptáci Záhlinických rybníků
ornitologická exkurze
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
Záhlinice, sraz před hostincem U čápa
Seznámení s ptáky, živočichy a rostlinami jarní přírody

Vycházka do okolí Záhlinických rybníků, známých jako ptačí tahová zastávka. Pozorovat však budeme vše, co jarní příroda nabídne. Akce se koná za každého počasí, ukončení okolo 14.hodiny.

07.05.2007 - 19.30
Noc slavíků

Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
sraz před budovou Ornis, Bezručova 10 v Přerově
Vycházka do potemnělé NPR Žebračka s poslechem večerních hlasů přírody, cestou zpět podél Bečvy snad uslyšíme i slavíka. Návrat do 22.00 hodin08.05.2007 - 9.45
Velký a Malý Kosíř
Výlet pro rodiče s dětmi
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
sraz na nádraží v Čelechovicích na Hané
Vycházka plná her o přírodě. Jen pro předem přihlášené.

Zkameněliny v Růžičkově lomu, výhled po krajině Hané, pověst o králi Ječmínkovi, opekání na vrcholu velkého Kosíře (uzeninu s sebou), poslouchání mravenců, vzácné květiny.

10.05.2007 - 17:00
Odsun na Jesenicku: jizvy v krajině i lidech
Veřejná beseda
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Ekoporadna HBJ,(budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p.)
O proměnách tváře Jesenicka v nejbližší historii vypráví spisovatel a historik Tomáš Knopp.10.05.2007 - 9:00 - 15:00
seminář „Kompostování a třídění bioodpadu“
Zváni jsou především obecní zastupitelé, starostové, úředníci a členové poradních komisí. Vědomosti získané na semináři mohou přispět ke zlepšení odpadového hospodářství měst a obcí.
ČSOP RS Iris
Vila Doris, ul. 17. listopadu 2, Šumperk
Kurz je určen pro 25 účastníků a je zcela zdarma (plné náklady na jednoho účastníka činí 600 Kč).

Program semináře: Biologicky rozložitelné komunální odpady – legislativa a praxe v ČR. Možnosti finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí. Nakládání s odpady – obecní kompostárny, komunitní kompostování – první blok. nabídka osvětových publikací, možnost zhlédnout putovní výstavu o odpadech. Nakládání s odpady – technologie kompostování, zkušenosti ze zahraničí – druhý blok. Závazný zájem potvrďte prosím do 4.5. na e-mailové adrese tptacek@iris.cz nebo zpětným zasláním vyplněné průvodky. Více informací můžete získat na telefonním čísle 739 669 558 (Tomáš Ptáček), nebo 606 103 137 (Barbora Božková). Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na společné setkání.

13.05.2007 - 14.00
Historie a památky Horky nad Moravou
Vlastivědná vycházka
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
sraz u Kostela sv. Mikuláše v Horce nad Moravou
Poznání archeologických nálezů, historie a pověstí obce.

Drobné památky a jejich příběhy, osudy lidí i jarní příroda. Pomníky, kříže, boží muka, kapličky, památné stromy. Pohled na krajinu očima pravěkého lovce a rybáře. Poznání archeologických nálezů, historie a pověstí obce. Délku trasy dohodneme na místě podle počasí a časových možností účastníků. Provází Ján Kadlec, předseda sekce Historická Olomouc Vlastivědné společnosti muzejní.

13.05.2007 - 6.00
Vítání ptačího zpěvu
ornitologická exkurze
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
areál ORNIS, Bezručova 10
Procházka ranním lesem s očima i ušima dokořán, ukázka odchytu ptáků a kroužkování.15.05.2007 - 19.00
Srí Lanka aneb jaka je humanitárni práce v tropickem ráji

Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Umělecké centrum UP (Jezuitský konvikt – univerzitní 3)
Povídání o situaci na Srí Lance z pohledu humanitární organizace v průběhu posledních dvou let.

Karolina Emanuelova, vedoucí oddělení zahraničních projektů organizace ADRA, představí projekty této organizace na Srí Lance, popovídá o vlastních zkušenostech z realizace projektů, přiblíží kulturu, zvyky a náboženství této země.

16.05.2007 - 21.00
Noční život v Litovelském Pomoraví
Vycházka do přírody
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou)
Zvuky nočních zvířat, šumění vody a větru, tma. N

Nevšední zážitek při průchodu nočním lesem. Před procházkou poslech zvuků sov, netopýrů, žab a lesní zvěře s komentářem. Provází RNDr. Jiří Šafář vedoucí agentury ochrany přírody a krajiny.

16.05.2007 - 16.00
Seminář „Pravidelný a vhodný pohyb v přirozeném prostředí člověka“
Zdravotní ústav Olomouc
Zdravotní ústav se se sídlem v Olomouci
Penzion Souhradní 1393, Lipník na d Bečvou
Cvičíte pravidelně nebo si jen dáváte předsevzetí a potom si vyčítáte, že jste slib sami sobě nedodrželi? Seminář je řešením možná právě pro Vás.

Sport musí bavit. Dozvíte se jaký druh pohybu je vhodný konkrétně pro Váši postavu, jak často, jak dlouho a jak intenzivně se zdravě hýbat. Dotazy z oblasti pohybu a zdravého životního stylu zodpoví lékař.

18.05.2007 - 20.05.2007 -
Akce Příroda 2007 - Tanec v hvozdu
Pracovně-vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Tančírna, Rychlebské hory
Lehce irského tance na parketech secesní Tančírny, perle pohraničních hvozdů. Co tomu říkáte? Práce na záchraně historické budovy Tančírny a úprava okolního parku.25.05.2007 - 27.05.2007 -
Akce Příroda 2007 - Blaho labužníkovo
Pracovně-vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Vlčice v Rychlebských horách
Co že to vlastně jíme? Opravdový labužník nebere vše, co se mu nabízí, ale důkladně si vybírá! Práce pro ovocné sady na místeh zaniklých vesnic.25.05.2007 - 27.05.2007 -
Akce Příroda 2007 - Průkopníci pavědy
Pracovně-vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Studniční vrch - Lázně Jeseník
Bláznivé teorie a šílené nápady Tě čekají na naší Pavědecké konferenci. Práce na naučné stezce Vincenze Priessnitze.31.05.2007 - 09:00 - 15:00
Seminář „Kompostování a třídění bioodpadu“
Zváni jsou především obecní zastupitelé, starostové, úředníci a členové poradních komisí. Vědomosti získané na semináři mohou přispět ke zlepšení odpadového hospodářství měst a obcí.
ČSOP RS Iris
Ekoporadna Hnutí Brontosaurus Jeseníky, Průchodní 5/154, Jeseník
Kurz je určen pro 25 účastníků a je zcela zdarma (plné náklady na jednoho účastníka činí 600 Kč).

Program semináře: Biologicky rozložitelné komunální odpady – legislativa a praxe v ČR. Možnosti finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí. Nakládání s odpady – obecní kompostárny, komunitní kompostování – první blok. nabídka osvětových publikací, možnost zhlédnout putovní výstavu o odpadech. Nakládání s odpady – technologie kompostování, zkušenosti ze zahraničí – druhý blok. Závazný zájem potvrďte prosím do 25.5. na e-mailové adrese tptacek@iris.cz nebo zpětným zasláním vyplněné průvodky. Více informací můžete získat na telefonním čísle 739 669 558 (Tomáš Ptáček), nebo 606 103 137 (Barbora Božková). Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na společné setkání.

01.06.2007 - 30.09.2007 - 9.00-16.00
Krajina našeho domova – Haná
Výstava
Správa souboru staveb lidové architektury Příkazy
Hanácký skanzen Příkazy
Přírodní a historické hodnoty krajiny Hané, živá tradice lidové kultury, praktické otázky péče o krajinný ráz, vztah dnešních lidí k historické paměti krajiny. Výstava v patře Hanáckého skanzenu, Příkazy č. p. 54.01.06.2007 - 03.06.2007 -
Akce Příroda 2007 - Prostředí okolo
Pracovně-vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Rychleby
Aby klenot mohl vyniknout, musíme se starat o prostředí, kde vzrůstá. Pojďme pracovat okolo kapličky, abychom vzdali holt její staré kráse.04.06.2007 - 13.07.2007 - 14.00-17.00
Pasivní domy
Osvětová výstava
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou)
Uvažujete o stavbě nebo rekonstrukci domu? Už nechcete platit vysoké účty za topení? Zajímají vás současné trendy ve stavebnictví?

Pasivní domy potřebují pouze přibližně jednu desetinu energie na vytápění ve srovnání s běžnými domy. Poznatky a zkušenosti s pasivními domy lze využít i při rekonstrukci staveb, a takto zvýšit jejich komfort, hodnotu a současně výrazně ušetřit za vytápění. Navíc bude váš dům šetrný k životnímu prostředí a přispějete tím k jeho ochraně

08.06.2007 - 10.06.2007 -
Akce Příroda 2007 - V lesním chrámu Priessnitze
Pracovně-vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Jeseník - Studniční vrch
Uzdravující horský pramen, tvrdá práce na stezce, pocení v indiánské sauně. Tyto metody uzdravily tisíce lidí a vrátily jim jejich sílu.12.06.2007 - 16.00
Seminář „Pravidelný a vhodný pohyb v přirozeném prostředí člověka“
Veřejná beseda
Zdravotní ústav se se sídlem v Olomouci
Koncertní sál městského klubu Litovel
Cvičíte pravidelně nebo si jen dáváte předsevzetí a potom si vyčítáte, že jste slib sami sobě nedodrželi? Seminář je řešením možná právě pro Vás.

Sport musí bavit. Dozvíte se jaký druh pohybu je vhodný konkrétně pro Váši postavu, jak často, jak dlouho a jak intenzivně se zdravě hýbat. Dotazy z oblasti pohybu a zdravého životního stylu zodpoví lékař.

14.06.2007 - 17:00
Ornitologický večírek
Veřejná beseda
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Ekoporadna HBJ, (budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p.)
O ptácích a jejich zajímavostech v besedě i při ukázkách s Ornitologem.15.06.2007 - 17.06.2007 -
Akce Příroda 2007
Pracovně - vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Rychlebské hory
Na pomoc přírodě v Rychlebách, Jeseníkách či jiném místě v Olomouckém kraji.16.06.2007 - 10.00-18.00
Krajina našeho domova – Haná
Osvětová akce pro veřejnost
Správa souboru staveb lidové architektury Příkazy
Hanácký skanzen, Příkazy č. p. 54
Vystoupení folklorního souboru a prezentace tradičních lidových zvyků a řemesel v Hanáckém skanzenu Příkazy.

Součástí akce je ukázka selského gruntu, ukázky staré zemědělské techniky a života hanácké dědiny.

20.06.2007 - 15.30
Jak se loví raci?
Exkurze s výkladem
9. ZO ČSOP Astacus
sraz v Otaslavicích u samoobsluhy
Odlov raků z přírody v rámci záchranného odchovu. Exkurzi vede RNDr. Miloš Holzer23.06.2007 - 9.00–13.00
Pasivní domy – bydlení budoucnosti
Seminář pro veřejnost
Centrum pasivního domu
Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce
Co jsou to pasivní domy? • Na co se zaměřit při stavbě nebo rekonstrukci domu? • Kam směřují současné trendy ve stavebnictví? • Může být vzduch v domě čerstvý a zároveň teplý? • Jak se vyhnout vysokým účtům za topení?

Program semináře: 9.00 Úvod o pasivních domech, 10.00 Větrání v pasivních domech, 11.00 Praktická ukázka stavění pasivního/nízkoenergetického domu, 11:45 Financování pasivního bydlení, 12:15 Praktická ukázka Blower-door testu. 13.30 oběd, 14.15 prohlídka nízkoenergetického domu Sluňákov. Přihlášeným účastníkům a účastnicím budou k dispozici podklady pro seminář a informační materiály. Na semináři je možno objednat oběd v ceně 80 Kč (do 15.6.) Seminář organizuje: Sigmareal, www. sigmareal.cz a Centrum pasivního domu www.pasivnidomy.cz, kontaktní osoba Vladimír Reško, přihlášky a obědy na resko@pain.cz

24.06.2007 - 9.00
Výlet na ekofarmy
exkurze na ekofarmy
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
sraz na parkovišti před OD Prior
Jednodenní návštěva několika ekofarem s ochutnávkou bioproduktů,14.07.2007 - 28.07.2007 -
Akce Příroda 2007 - Jesenické příběhy
Pracovně - vzdělávací tábor
ZČ HB Baobab Jeseník
Jeseník
Zastav se a polož dlaň do měkké trávy. Zpívej jako pastevci na loukách a ženci na polích. Kosení vzácných luk a lyricko epické poznávání jednoho z nejporozuhodnějších krajů pod sluncem.05.08.2007 - 17.08.2007 -
Akce Příroda 2007- Vodní lázně ve Slezsku aneb stezka ke kořenům
Pracovně - vzdělávací tábor
ZČ HB Baobab Jeseník
Jeseník
Země tří národů čeká. Možná právě my uzavřeme kruh tam, kde vyvěrá voda z hlubin kamene.14.08.2007 - 15.08.2007 - 8:00 - 18:00

Osvětová akce pro veřejnost
DDM Vila Doris
Třemešské rybníky u Šumperka
celodenní propagace ornitologie o ochrany ptactva, ukázka odchytu a kroužkování ptáků, poznávání ptačích hlasů v terénu.

Pro velký zájem veřejnosti jsme přichystali další možnost podívat se zblízka na odchyt a kroužkování ptactva, dovědět se více o ptačích budkách a mnoho dalších zajímavých informací o ochraně ptactva. Další informace je možné získat na telefonu 731 186 056 (Petr Šaj) nebo na mailu saj@doris.cz

25.08.2007 - 19.00
Netopýří noc
Osvětová akce pro veřejnost
AOPK středisko olomouc
sraz před budovou Jeskyně Na Špičáku
Netopýři a vrápenci jsou jedinými savci se schopností aktivního letu. Seznámíme se s druhy žijícími v ČR i v zahraničí a prohlédneme evropsky významnou lokalitu - zimoviště letounů v jeskyni Na Špičáku.

Praktické ukázky odchytu netopýrů a práce s detektory pro zachycení echolokačních hlasů.

01.09.2007 - 30.09.2007 - 8.00-15.00
Přírodní krásy Olomouckého kraje
Výstava fotografií
Sagittaria – sdružení pro ochranu přírody střední Moravy
Budova krajského úřadu Olomouc
Tentokráte Vám ukážeme vše co zaujalo naše fotografy, bez ohledu zda se jedné o polní plevel nebo kriticky ohrožený druh rostliny.

Pokud si chcete zpříjemnit nastupující podzim pohledem na to nej co jsme v archivu fotek našli, tak neváhejte a přijďte. Jste zváni!

01.09.2007 - 9:00
Stánek zdraví a životního prostředí
Osvětová akce pro veřejnost
Zdravotní ústav Olomouc
Šternberk, Ekojarmark
Chcete vědět jaké je životní prostředí ve Vašem blízkém okolí a jaký má vliv konkrétně na Vás? Máme pro Vás nové informace. Rizikové faktory jako je cholesterol, množství tuku v těle a krevní tlak si můžete nechat na počkání změřit. Pokud nebude vše v pořádku, tak Vám poradíme, jakým způsobem lze rizika civilizačních nemocí co nejvíce snížit. Veškeré dotazy zodpoví lékař a zdravotní sestra zaměřená na výživu a pohybovou aktivitu.13.09.2007 - 17:00
Rozvojová pomoc v míru
Veřejná beseda
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Ekoporadna HBJ, (budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p.)
O své zkušenosti s projekty adopcí na dálku se dělí pracovník z humanitární organizace.14.09.2007 - 16.09.2007 -
Akce Příroda 2007
Pracovně - vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Rychlebské hory, Jeseník
Na pomoc přírodě v Rychlebách, Jeseníkách či jiném místě v Olomouckém kraji.15.09.2007 - 8:00-13:00
Stánek zdraví a životního prostředí
Osvětová akce pro veřejnost
Zdravotní ústav Olomouc
Uničov, Ekojarmark Masarykovo náměstí 1
Chcete vědět jaké je životní prostředí ve Vašem blízkém okolí a jaký má vliv konkrétně na Vás? Máme pro Vás nové informace. Rizikové faktory jako je cholesterol, množství tuku v těle a krevní tlak si můžete nechat na počkání změřit. Pokud nebude vše v pořádku, tak Vám poradíme, jakým způsobem lze rizika civilizačních nemocí co nejvíce snížit. Veškeré dotazy zodpoví lékař a zdravotní sestra zaměřená na výživu a pohybovou aktivitu.20.09.2007 - 16.00
Jak se daří rakům
Exkurze s výkladem
9. ZO ČSOP Astacus
sraz na autobusovém nádraží u Tržnice u stánku PNS
Odchovné zařízení raků říčních – příprava malých ráčků na vysazení do volné přírody. Místo exkurze je vzdáleno cca 10 min. Exkurzi vede RNDr. Miloš Holzer21.09.2007 - 23.09.2007 -
Akce Příroda 2007
Pracovně - vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Rychlebské hory, Jeseník
Na pomoc přírodě v Rychlebách, Jeseíkách či jiném místě v Olomouckém kraji.22.09.2007 - 10:00
Podzimní exkurze na ekofarmy
Exkurze
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Nádraží ČD
Výlet na ekofarmu za poznáním ekologického chovu ovcí, skotu a koní a návštěva mlýna a balírny biopotravin obchodní společnosti PRO-BIO. Zajímá vás, jak se biopotraviny dostanou na váš stůl? Jak se loupe pohanka a jak dobře chutná? Chcete se projet na koních?25.09.2007 - 19.00
Cestou z Mexika do Kostariky…
Veřejná beseda
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Umělecké centrum UP (Jezuitský konvikt – univerzitní 3)
Pevninská Střední Amerika a její kulturní a přírodní bohatství očima dvou mladých Středoevropanů, kteří působí na Katedře rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Jaké tradice mají obyvatelé mayských vesnic? Jak fungují místní Fair Trade družstva? Co se učí malí Kostaričané ve zdejších školách? O své zážitky z cesty po Střední Americe se podělí Petra Krylová a Zdeněk Opršal.

29.09.2007 - 7.37
Jak se neotrávit v lese
Vycházka do přírody
Sluňákov – centrum ekologických aktivit
sraz na nádraží Hrubá Voda, zastávka
Vycházka za ranní mlhou a méně známými houbami.

Vycházka za ranní mlhou a méně známými houbami do lesů za Svatým Kopečkem. Určeno všem milovníkům hub a houbaření, těm kteří se sběrem hub začínají i těm zkušeným. A samozřejmě také těm, kteří houby sice nejí a ani je nesbírají, ale přesto se o nich a jejich životě rádi dozvědí. Průvodcem jim bude Ing. Jiří Lazebníček, vedoucí mykologické poradny Vlastivědného muzea v Olomouci. Košíky, nože a další houbařské vybavení s sebou. Sraz na nádraží Hrubá Voda, zastávka u příjezdu vlaku z Olomouce (7.37). Vlak z Olomouce odjíždí 7.03. Akci ukončíme kolem 14 hodiny v Radíkově, návrat samozřejmě možný individuálně dříve (např. z Pohořan).

01.10.2007 - 30.10.2007 - 10.00-17,00
Živly-charaktery
veřejná výstava
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Centrum Sluňákov, Skrbeňská 70 (Horka nad Moravou)
Výstava fotografií z fotografické soutěže Živly-charaktery02.10.2007 - 17.00
Zapomenuté dědictví
přednáška pro veřejnost
ČSOP RS Iris
Korvínský dům, Horní náměstí 31 v Přerově
Každý den je důležitý - beseda s ochutnávkou starých odrůd ovocných dřevin.

Přednáší Ing. Stanislav Boček, Ph.D. z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Staré odrůdy ovocných dřevin, jejich význam v krajině, vlastnosti a pěstitelské požadavky vybraných odrůd, to jsou témata besedy pro veřejnost. Součástí bude ochutnávka plodů některých odrůd hrušní a především jabloní.

04.10.2007 - 06.10.2007 - 8:00 - 18:00
Ptačí festival
Ornitologická akce pro veřejnost
DDM Vila Doris Šumperk
Třemešské rybníky u Šumperka
Přijďte se dozvědět a uvidět víc, než na obrázcích či internetu...

Ornitologická vycházka, ukázka odchytu a kroužkování ptáků, ukázky ptačích budek. Tradiční mezinárodní akce propagující ornitologii. Sraz: Třemešské rybníky (směr Nový Malín, za řekou doprava) GPS: 49°56'49.64"N,16°59'22.45"E

05.10.2007 - 07.10.2007 -
Akce Příroda 2007
Pracovně - vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Rychlebské hory, Jeseníky
Na pomoc přírodě v Rychlebách, Jeseníkách či jiném místě v Olomouckém kraji.05.10.2007 - 10:00-15:00
Stánek zdraví a životního prostředí
Osvětová akce pro veřejnost
Zdravotní ústav Olomouc
Výstaviště Flora - Hortikomplex, Olomouc
Chcete vědět jaké je životní prostředí ve Vašem blízkém okolí a jaký má vliv konkrétně na Vás? Máme pro Vás nové informace. Rizikové faktory jako je cholesterol, množství tuku v těle a krevní tlak si můžete nechat na počkání změřit. Pokud nebude vše v pořádku, tak Vám poradíme, jakým způsobem lze rizika civilizačních nemocí co nejvíce snížit. Veškeré dotazy zodpoví lékař a zdravotní sestra zaměřená na výživu a pohybovou aktivitu.06.10.2007 - 7.30
Ptáci Tovačovských rybníků
ornitologická exkurze
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
hráz rybníka v Tovačově
Pozorování běžných i vzácnějších druhů ptáků, nejenom vodních.

Pozorovat bude možné běžné i vzácnější druhy kachen, ledňáčka a mnoho dalších zajímavých ptáků. Možná se objeví i potáplice. Průvodce odjíždí z autobusového nádraží v Přerově, je možné se přidat i na hrázi rybníka.

06.10.2007 - 10.00
Evropský festival ptactva
osvětová akce pro veřejnost
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
areál ORNIS, Bezručova 10
Celodenní program uvnitř i venku pro děti i dospělé.

Soutěže, hry, přednášky, komentovaná prohlídka stanice. Na závěr proběhne slavnostní vernisáž výstavy výtvarných děl s ptačí tématikou.

06.10.2007 - 17.00
Ptáci ve výtvarném umění
slavnostní vernisáž výstavy
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
zámek, Horní náměstí
07.10.2007 - 9.00
Ptáci Záhlinických rybníků
ornitologická exkurze
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
Záhlinice, sraz před hostincem U čápa
Seznámení s ptáky, dalšími živočichy a rostlinami podzimní přírody v okolí Záhlinických rybníků, významné ptačí lokality.

Akce se koná za každého počasí, ukončení asi ve 14.00 hodin.

09.10.2007 - 17.00
Zapomenuté dědictví
Beseda s ochutnávkou
ČSOP RS Iris
Fontána - centrum (Edelmannův palác), Horní náměstí 5, Olomouc
Tradiční odrůdy ovoce, které v obchodech dnes nenajete.

Přednáší Ing. Stanislav Boček, Ph.D. z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Staré odrůdy ovocných dřevin, jejich význam v krajině, vlastnosti a pěstitelské požadavky vybraných odrůd. Součástí bude ochutnávka plodů některých odrůd hrušní a především jabloní.

11.10.2007 - 17:00
Ekovečer - Domy ze slámy
Veřejná beseda
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Ekoporadna HBJ, (budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p.).
Nechte se inspirovat ke stavbě svého vlastního domu ze slámy! Interaktivní beseda s Max Vittrup Jensenem, předsedou PermaLot o.s. a stavitelem prvního legálního slaměného domu. (Beseda anglicky s překladem).13.10.2007 - 10,00-17,00
Den otevřených dveří v nízkoenergetické budově v Horce nad Moravou

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Centrum Sluňákov, Skrbeňská 70 (Horka nad Moravou)
Prohlídky domu s výkladem o jeho architektuře, technologiích.

Izolace, rekuperace, sluneční kolektory, kotle na dřevěné peletky, stavební materiály a také o činnost a plány v ekologickém vzdělávání. V rámci TDZ jsou prohlídky po celý den zdarma. V sále domu budou po celý den promítány záznamy besed z Ekologických dnů Olomouc.

16.10.2007 - 17:00
Střední amerika - život a lidé
Veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Cesta střední Amerikou nás provede z Mexika až do Kostariky.

Poznáme místa s neklidnou minulostí a bohatou historií, přírodními krásami a rozmanitou kulturou, chudobou i nadějí. Přesvědčíme se o tom, že střední Amerika neznamená jen banány, podíváme se zblízka na Fair Trade – spravedlivý obchod. Je to správná cesta z chudoby? Povídání o putování a poznávání dalekých zemí s promítáním fotografií. Svou cestu představí Zdenek Kenny Opršal.

17.10.2007 - 17.30
Zapomenuté dědictví
Beseda s ochutnávkou
ČSOP RS Iris
Ekocentrum Iris, Husovo nám. 67, Prostějov
Tradiční odrůdy ovoce, které v obchodech dnes nenajdete.

Přednáší Ing. Stanislav Boček, Ph.D. z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Staré odrůdy ovocných dřevin, jejich význam v krajině, vlastnosti a pěstitelské požadavky vybraných odrůd. Součástí bude ochutnávka plodů některých odrůd hrušní a především jabloní.

19.10.2007 - 21.10.2007 -
Akce příroda 2007
Pracovně - vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Rychlebské hory, Jeseník
Na pomoc přírodě v Rychlebách, Jeseníkách či jiném místě v Olomouckém kraji23.10.2007 - 16.00
Vypusťte si svého raka
Exkurze s výkladem
9. ZO ČSOP Astacus
sraz na mostě před Kojeneckým ústavem(ul. U Dětského domova).
Vypouštění raků říčních ze záchranného transferu a vlastního odchovu o řeky Moravy. Exkurzi vede RNDr. Miloš Holzer.26.10.2007 - 18:00
Zakarpatskou přírodou s batohem a spacákem
pro veřejnost
DDM Vila Doris
sál DDM Vila Doris
Povídání spojené s promítáním fotografií šumperského cestovatele Zdeňka Štěpánka a jeho přátel. Povídání bude zaměřeno na jejich cestu po zakarpatské Ukrajině, kterou podnikli letos o prázdninách.

Těšíme se na Vaši návštěvu... Více informací se můžete dozvědět na tel. : 731 501 319 - Martin Bíza

30.10.2007 - 19.00
Kavkazské konflikty
Veřejná beseda
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Umělecké centrum UP (Jezuitský konvikt – Univerzitní 3)
Horké kavkazské střety očima nezávislého pozorovatele tamních voleb, stážisty u místních nevládních organizací nebo stopaře po Kavkaze v jedné osobě.

Hornatá oblast mezi Černým a Kaspickým mořem je místem mnoha dlouholetých střetů. Bojuje se o Abcházii, Jižní Osetii, Náhorní Karabach. O podstatě těchto konfliktů, ale třeba také o tom, čím se zabývají místní feministky a jak se žije uprchlíkům na Kavkaze, můžete besedovat s Milanem Štefancem.

01.11.2007 - 09.11.2007 - 17.00, 20.00
Ozvěny Ekofilmu
Veřejné promítání
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Promítání zajímavých dokumentů s tématem přírody a člověka. V návaznosti na Ekofilm - mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví (Český Krumlov). Podrobný program na www.slunakov.cz

čtvrtek 1. listopadu. 17.00 Zahájení filmového festivalu, nejúspěšnější snímky Ekofilmu 2007: Intantia: Pohled dovnitř (Christian Spencer, Braz. 24´): Bohatý svět pralesa. Shekkar Nanny (Minoo Kiani, Irán 2006, 30´): Jiná civilizace, jiný pohled. Ukrutně dobrá koupě (Tom Heinemann, Dánsko, 58´): Globalizace v Indii. pondělí 5. listopadu. 17.00 Amazonia vertical (P. Barabáš, Slovensko 63´): Auyan Tepui, divočina, hory. 20.00 Setkání s Drahomírou Vihanovou, která osobně uvede: Poslední z rodu (ČR, 15´): O lese, koních a lidech. Zabitá neděle (ČR, 78´): Rutina a monotónní existence v trezorovém filmu. úterý 6. listopadu 17.00 Vorga – cesta mezi břehy (69´): Z. N. Bričkovský a svět kočovných Něnců. 20.00 Láska shora (100´): Petr Marek představí filmovou pouť za zatměním Slunce. středa 7. listopadu 17.00 Dokumenty Martina Řezníčka o Alénu Divišovi a Janu Křížkovi: Sbohem slunce (58´); Jan Křížek – Sochy a včely (58´): Dva výjimečné osudy. 20.00 Super size me (Morgan Spurlock, 100´). Proč jsme tak tlustí? Stačí dvě slova: rychlé občerstvení. čtvrtek 8. listopadu, 17.00 V kruhu znovuzrození (59´): Viliam Poltikovič představí pouť a život v Tibetu. 20.00 Estamira (Narcis Prado, Brazílie 121´). Výjimečná výpověď 63 leté schizofreničky. pátek 9. listopadu 17.00 Houba (ČR, 57´): Vít Janeček představí svůj film o houbách a lidech. 20.00 Urga (Nikita Michalkov, Rusko, 118´): Střet dvou kultur v mongolské stepi.

02.11.2007 - 17.00–19.00
Nízkoenergetický dům Sluňákov
Veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Centrum Sluňákov, Horka nad Moravou
Diskuze nad architekturou a ekologickým stavěním s autory díla Ing. arch. Petrem Leškem a Ing. Ondřejem Hofmeisterem ze studia Projektil Architekti Praha a dalšími hosty.

Komentovanou prohlídku stavby oceněné GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2007, s hodnocením výsledků po prvním roce provozu uvádí šéfredaktor architektonického časopisu Era 21 Osamu Okamura. Architekti představí další svá právě dokončovaná významná díla vzešlá ze soutěží jako budovu Národní technické knihovny v Praze či Knihovnicko informační centrum (krajská knihovna) v Hradci Králové. V rámci veletrhu stavotech: odjezd autobusu od pavilonu A v 16,30 hod. Rezervace míst na fuglickova@omnis.cz nebo 587 433 124, 776 711 499

06.11.2007 - 15.20
Vypusťte si svého raka
Exkurze s výkladem
9. ZO ČSOP Astacus
sraz na nádraží v Raškově
Vypouštění raků říčních ze záchranného transferu a vlastního odchovu o řeky Moravy. Max. hodinovou Exkurzi vede RNDr. Miloš Holzer.06.11.2007 - 17.00
Jak neohřívat zeměkouli
Každý den je důležitý - veřejná beseda
ČSOP RS Iris
Korvínský dům, Horní náměstí 31 v Přerově
Máte rodinný dům a chtěli byste část energií získávat z alternativních zdrojů?

Dozvíte se nejen, kdy se vyplatí pořídit solární kolektory a kdy dřevoplynový kotel, jak funguje tepelné čerpadlo, kolik peněz lze ušetřit kvalitní izolací oken či výměnou skel, jak při větrání neztrácet teplo, co je to pasivní klimatizace či jak se vyznat v tepelných izolacích. Besedu vede Jaroslav Utíkal (Unego, Samotíšky).

08.11.2007 - 17:00
O biopotravinách
Ekovečer - veřejná beseda
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Ekoporadna HBJ, (budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p.)
O zdravém jídle a šetrném stolování – beseda s odborníkem na slovo vzatým.09.11.2007 - 11.11.2007 -
Akce příroda 2007
Pracovně - vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Jeseník
Na pomoc přírodě v Jeseníkách.13.11.2007 - 17:00
Ekovečer - Vánoční ozdoby
Veřejná dílna
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Ekoporadna HBJ, (budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p.)
Výroba vánočních ozdob ze skleněných korálků - hvězdičky a vločky.20.11.2007 - 17.00
Toxické látky kolem nás
Veřejná beseda
ČSOP RS Iris
Fontána - centrum (Edelmannův palác), Horní náměstí 5, Olomouc
Kde se u nás doma skrývají toxické látky a co mohou způsobit

Přednáší Jindřich Petrlík, sdružení Arnika, Praha. Účinky a obsah toxických látek v předmětech denní potřeby a vybavení domácnosti - jako například čisticí prostředky, zubní pasty, pohodlné křeslo, podlahové krytiny, ohrádka pro malé děti anebo hřeben na vlasy. Jak se těmto látkám vyhnout a jak ovlivnit jejich uvádění na trh.

27.11.2007 - 19.00
Lekce lidských práv v Jemenu
Veřejná beseda
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Umělecké centrum UP - Konvikt / Univerzitní 3, filmový sál (3. patro)


Do hlavního města Jemenu, San´á, se vloni vypravil v rámci projektu GLEN Lukáš Policar. Přijďte si poslechnout jeho zážitky ze seminářů o kulturních rozmanitostech, lidských právech a Rozvojových cílech tisíciletí, které vedl v tamním dívčím vzdělávacím centru. Dozvíte se také, jakým způsobem bohaté státy světa podporují rozvoj v jedné z nejchudších a nejtradičnějších muslimských zemí a jak se mění dnešní Jemen.

04.12.2007 - 19.00
Dagmar Andrtová - Voňková
Koncert
Sluňákov – centrum ekologických aktivit
Divadlo hudby Olomouc
Do škatulky, kde by se mohla cítit dobře, by mohli být přiřazováni ti, kteří se nehodí jinam – samorosti, experimentátoři, podivíni a umělečtí hazardéři v tom nejlepším slova smyslu.: Živá mrtvá pod kůží mi teče / jako horký vosk / řeka krve z parafínu/ změklá minulost/ Stále ještě na dně hoří / utažený knot / snad mé osvícené kosti / najdou brod.11.12.2007 - 19.00
(Ne)sjednocený Jeruzalém
Veřejná beseda
Agentura rozvojové a humanitárni pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Umělecké centrum UP - Konvikt (Univerzitní ul.), filmový sál, 3. patro
Izrael si letos připomíná 40 let od znovu sjednocení „svatého města“ Jeruzaléma. Ve skutečnosti zde však neexistují smíšené čtvrti arabských a židovských obyvatel, rozdělené jsou školské systémy i MHD. Podobná situace je i v nedalekém Hebronu: „Kvůli bezpečnosti 400 radikálních židovských osadníků jsou omezována práva 40 000 Palestinců,“ říká host besedy Zbyněk Wojkowski, který na příkladu obou měst přiblíží problematiku izraelsko-palestinského konfliktu a překážky mírového procesu.22.12.2007 - 9:00
Stánek zdraví a životního prostředí
Osvětová akce pro veřejnost
Zdravotní ústav Olomouc
Vánoční trhy Konice
Chcete vědět jaké je životní prostředí ve Vašem blízkém okolí a jaký má vliv konkrétně na Vás? Máme pro Vás nové informace. Rizikové faktory jako je cholesterol, množství tuku v těle a krevní tlak si můžete nechat na počkání změřit. Pokud nebude vše v pořádku, tak Vám poradíme, jakým způsobem lze rizika civilizačních nemocí co nejvíce snížit. Veškeré dotazy zodpoví lékař a zdravotní sestra zaměřená na výživu a pohybovou aktivitu.24.12.2007 - 10.00-14.00
Vánoční strom pro ptactvo
osvětová akce pro veřejnost
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
areál ORNIS, Bezručova 10
Výroba jedlých ozdob pro ptáky a zdobení ptačího vánočního stromu. Nevšední možnost, jak se dočkat večera Štědrého dne jinak, než je u nás obvyklé.10.01.2008 - 17:00
Ekovečer - Žáby, vážky, raci...
Veřejná beseda
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Ekoporadna HBJ, (budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p.)
Povídání o životě v zatopených kamenolomech a pískovnách, zkrátka mokřadech, kterých najdeme na Jesenicku opravdu nepočítaně.12.01.2008 - 10.00
Vycházka do přírody: Zimní den
Vycházka do přírody
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
sraz Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou)
Vycházka do přírody v netradičním čase. Určeno zvláště lidem, které nadmíru obtěžuje bodavý hmyz. Před vycházkou krátká beseda, zejména za stopám nepříznívých podmínek.

Příroda spí, ale přesto lze za příhodných podmínek nalézt mnoho pobytových značek a stop zvířat Litovelského Pomoraví. Provázet nás bude RNDr. Jiří Šafář – vedoucí olomouckého střediska agentury ochrany přírody a krajiny.

15.01.2008 - 17:00
Sudetská setkávání 1: Poustevna, das ist Paradies
Veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Lidé a krajina Sudet, sudetské osudy. Úvod k cyklu besed o problematice historického vývoje i současných podob sudetske krajiny a lidí, kteří ji osídlují. Poustevna, das ist Paradies: promítání s účastí autorů. (Martin Dušek, Ondřej Provazník, Česko 2007, 73 minut)

Z městečka ležícího na hranici s Německem byla pro svůj německý původ po druhé světové válce odsunuta–vysídlena většina původních obyvatel. Režiséři dokumentu se nevracejí k minulosti formované válkou, ale jejich dokumentárním východiskem je současnost. Snímek postihuje situaci českého pohraničí v příbězích lidí, uzavřených do privátní sféry a často lhostejných vůči všemu, co ji přesahuje. Výsledkem je zvláštně znepokojující dokument o smutku českého pohraničí ve Šluknovském výběžku. Malé městečko Poustevna dnes působí jako země nikoho a bizarní atmosféru místa přibližují režiséři například na osudech vietnamské dívenky, přistěhovalého Holanďana či německého občana, který vzpomíná na rodinné dovolené za NDR a rád jezdí na českou stranu hranic, protože „tu lidé také nemají peníze, ale umí žít“. Panoptikální ráz místa, do kterého po roce 1989 nepřišly téměř žádné investice, autoři umocnili nevšední „detektivní“ hudbou. Vítězný dokument z letošního ročníku jihlavského festivalu zaujme i zvukovým mixem od Radima Hladíka jr., který zcela splňuje profesionální parametry pro většinu hraných filmů.

29.01.2008 - 19.00
Východní Bosna – příběhy obléhaných enkláv
Veřejná beseda
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Umělecké centrum UP - Konvikt (Univerzitní 3), filmový sál
Uplynulo pouhých dvanáct let od doby, co skončila válka v Bosně. Srebrenica, Goražde, Žepa – tak se jmenují tři bosňácké enklávy na východě Bosny a Hercegoviny, které během tříleté války obklopovali bosenští Srbové. Dokážete si představit, jak vypadá život v obléhané oblasti? Jak se mění vztahy mezi obyvateli nebo jak funguje (černý) trh ve městech, které jsou izolovány od okolí? „Sociologii“ obléhaných měst na příkladech enkláv ve východní Bosně přiblíží novinář a uznávaný odborník na problematiku bývalé Jugoslávie Matyáš Zrno.01.02.2008 - 29.02.2008 - st-ne 10.00-17.00
Klenoty Olomouckého kraje - ohrožené druhy rostlin nejen střední Moravy
Výstava fotografií
Sagittaria – sdružení pro ochranu přírody střední Moravy
Vlastivědné muzeum Olomouc
Ohrožené druhy rostlin se kterými se bohudík můžete ještě stále setkat v přírodě nejen střední Moravy.07.02.2008 - 17:00
Ekovečer - Síla medu a krása včelařství s J. Mrkvanem
Veřejná beseda
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Ekoporadna HBJ, (budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p.)
Povídání o včelách, včelaření, ale také o léčivé síle medu a včelích produktů.19.02.2008 - 17.00
Sudetská setkávání 2: Proměny sudetské krajiny
Veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Sudetská setkávání 2: Proměny sudetské krajinySdružení Antikomplex, Petr Mikšíček (kulturolog), Matěj Spurný (historik)

O vývoji našeho pohraničí po roce 1945 s konkrétními událostmi, které měly vliv na vzhled a využití krajiny, včetně současných hrozeb. Součástí přednášky je promítání fotografií z pohraničních regionů.Cyklus Sudetská setkávání představuje proměny krajiny Sudet a osudů lidí, kteří ji obývají. Původním hostem tohoto večera měl být Ivan Dejmal, vzhledem k jeho úmrtí vnímáme večer jako poděkování za jeho práci v oblasti životního prostředí a mnohaletou spolupráci se Sluňákovem.

25.02.2008 - 19 h
Rozvojový večer "Učitelkou malých indiánů"
veřejná beseda
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Umělecké centrum UP - Konvikt (Univerzitní 3), filmový sál, 3. patro
Na některých místech světa jako by se za staletí nic nezměnilo: v horských oblastech peruánských And si lidé udržují tradiční způsob života, jakým žili jejich předci za dob Inků. Potomci bájného indiánského kmene najednou sedí ve školních lavicích a naslouchají jedné neobyčejné učitelce odkudsi z Evropy. Seznamte se: Olga Vilímková.

Olga Vilímková vyučuje na VŠE v Praze, indiánské kultury jsou jejím dlouhodobým zájmem. V roce 2002 založila nadační fond Inka, který pomáhá talentovaným peruánským dětem získat vzdělání. Je autorkou knih Učitelkou v Peru a Peru – děti Inků.

06.03.2008 - 17:00
Ekovečer - Seznamte se a vyzkoušejte si: Filcování neboli plstění
Veřejná dílna
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Ekoporadna HBJ, (budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p.)
Výrobky z přírodního materiálu - ovčí vlny.07.03.2008 - 09.03.2008 -
Akce příroda 2008 - Radost až na kost
Pracovně - vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Jeseník
Seznamovací hry a diskuse o radosti. Dobrovolné práce na naučné stezce Vincenze Priessnitze a vlastivědná vycházka po stezce.07.03.2008 - 17.00
Soví noc
osvětová akce pro veřejnost
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
areál ORNIS, Bezručova 10
Čtvrtý ročník oblíbené akce s ukázkou živých sov.

Tentokrát se zaměříme na méně známé skutečnosti - valná většina sov žije v tropech a nic o nich nevíme! Na závěr bude tradiční procházka do parku Michalov a poslouchání jarního toku sov.

18.03.2008 - 17.00
Jaroslav Flegr: Zamrzlá evoluce aneb je to jinak pane Darwin
Veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. je autorem v současnosti nejdiskutovanější knihy z oboru molekulární biologie a možná z popularizačně vědeckých prací vůbec. Přes provokativní název, neprávem svádějícímu ke kreacionistickým výkladům, autorova teorie, spíše než s „otcem zakladatelem“ evoluční biologie, polemizuje s neodarwinistickou teorií sobeckého genu. Přijďte společně s přednášejícím poodkrývat tajemství života, diskutovat, poznávat nové fakty a souvislosti.

Evolucni biologie po 150 letech. V posledních 30 letech dvacátého století prodělala evoluční biologie bouřlivý rozvoj. Mimo jiné se ukázalo, že klasický neodarwinistický model evoluce nelze použít u pohlavně se množících organismů a že je ho třeba nahradit modelem novým. V současnosti naprostá většina evolučních biologů upřednostňuje model sobeckého genu, který předpokládá, že v přírodě nesoutěží jedinci uvnitř druhu o co největší fitnis ale jednotlivé varianty genů o schopnost předat se v největším počtu kopií do další generace. I tento model je však zřejmě chybný a je možné, že bude 150 let po publikování Darwinovy slavné knihy nahrazen teorií zamrzlé plasticity.

18.03.2008 - 19.00
Fairtradová Ghana
Veřejná beseda
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Umělecké centrum UP - Konvikt / Univerzitní 3, filmový sál (3. patro)


Faitradová družstva v subsaharské Ghaně, které navštívil Tomáš Bílý, dokazují, že tento alternativní způsob obchodu může být účinným nástrojem rozvojové spolupráce. Přijďte si poslechnout vyprávění o výrobě kakaového mýdla nebo tradičních ghanských bubnů v družstvech zapojených do systému Fair Trade.

19.03.2008 - 17.30
Nákup na zelenou
Veřejná beseda
ČSOP RS Iris Prostějov
Ekocentrum Iris, Husovo náměstí 67, Prostějov
Přednáší Michaela Kocyanová a Jaroslav Koleček, spolupracovníci Hnutí DUHA Olomouc.

Při nákupu potravin a spotřebního zboží rozhodujete každodenně o tom, jak vaše domácnost zatěžuje životní prostředí. Která ekoznačka je pravá? Skleněné nebo plastové lahve? Musí prodejce uvádět zemi původu? Jsou všechna vejce z klecového chovu? Smí vám prodat rohlíky do přineseného sáčku? Jak správně doma třídit odpady? Ukázky obalů a materiálů. Široká nabídka tiskovin k tématu. Besedu organizujeme ve spolupráci s Hnitím DUHA Olomouc.

20.03.2008 - 01.05.2008 -
Voda - učíme se jí rozumět
výstava

Fontána centrum, Edelmanův palác, Horní n.5, 1.patro
Bohatý fotografický materiál seznamuje s málo známými podobami a projevy vody. Ukazuje se, že nelze pochopit život zprostředkující úlohu vody v přírodě bez pochopení základního způsobu jejího chování, pohybu, proudění.

Netradiční zobrazovací metody poskytují informace o tom, v jakých základních formách se voda pohybuje, jak rozdílně se chová pramenitá a upravená voda, jaký vliv na „živost“ (pohyblivost) vody mají i nepatrné zbytky mycích prostředků či materiál vodovodního potrubí, jak rychle se znečistěná voda v přírodě dokáže zotavovat, jak zvláštním jevem je obyčejná kapka vody a co všechno se stane, když spadne do vody. Uvědomíme si nečekané souvislosti vyvolané tím, že voda stojí v pozadí živé říše (např. analogie forem mezi tvary proudící vody a utvářením různých orgánů). Na výstavě jsou poutavou a srozumitelnou formou prezentovány některé z výsledků čtyřicetileté badatelské práce německého Ústavu pro výzkum proudění, která představuje ve světovém měřítku zcela originální přístup k hodnocení kvality vody. Otvírací hodiny Po 10.00–12.00, St 15.00–17.00, Pá 15.00–17.00. Info: 585 204 644, ekoporadna@hnutiduha.cz, Pořádájí: Nadace CINDI při Státním zdravotním ústavu v Praze, německý Ústav pro výzkum proudění a Hnutí Duha Olomouc

22.03.2008 - 7.30
Ptáci Tovačovských rybníků
ornitologická exkurze
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
hráz rybníka v Tovačově
Pozorování tahu ptáků z hráze rybníka.

Uvidíme běžné i vzácnější druhy kachen, ledňáčka a řadu druhů vracejících se na severská hnízdiště. Průvodce odjíždí z autobusového nádraží v přerově, je možné se přidat na hrázi rybníka. Přesný čas srazu se může změnit podle jízdních řádů pro rok 2008.

25.03.2008 - 17.00
Co si nekoupíte - domácí výroba sýra a dalších výrobků z mléka
Veřejná beseda s ochutnávkou
ČSOP RS Iris
Fontána - centrum, Horní náměstí 5, Olomouc (Edelmannův palác)
Přednáší Lenka Voštová.

Jak a proč si vyrábět mléčné výrobky u vás doma. Mléko domáci a kupované, Biomléko, kozi mléko a jeho zpracováni. Pasterovat nebo nepasterovat? Technika domácího zpracování mléka a základní vybavení. Domácí tvaroh, sýry, pravý kefír, jogurt a jak na to. Mléčné kultury, jejich využití a uchování v domácích podmínkách. Praktická ukázka výroby sýra přimo na místě. Ochutnávka výrobků. Besedu organizujeme ve spolupráci s Hnitím DUHA Olomouc.

28.03.2008 - 30.03.2008 -
Akce Příroda 2008- Česko-polskou víkendovkou propojíme národy
Pracovně - vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Jeseník
Exkurze po pramenech – po stezce V. Priessnitze.Práce na haťových chodníčcích na další úsek stezky – Horská část.29.03.2008 - 9.00
Litovelské Pomoraví
Terénní exkurze
Správa CHKO Litovelské Pomoraví
sraz v Mladči na návsi
Návštěva národní přírodní rezervace Třesín, Mladečských jeskyní a romantických staveb Lichnštejnů v okolí Nových Zámků. Pozorování vodních živočichů. Vše s odborným výkladem.02.04.2008 - 18:00
Životní prostředí na Šumpersku
Veřejná beseda
DDM Vila Doris Šumperk
v budově DDM Vila Doris
Jak je na tom životní prostředí za našimi humny?

Diskusní večer o živostním prostředí v Šumperku a okolí, představení nové publikace o živostním prostředí na Šumpersku. Na Vaše dotazy budou reagovat odpovědné osoby především z Městského úřadu Šumperk

04.04.2008 - 18:00
Den Ptactva
Veřejná beseda
DDM Vila Doris Šumperk
budova DDM Vila Doris
Oslavte s námi Den Ptactva

Promítání snímků z ptačí říše, spojené s besedou. V rámci besedy bude prezentace programu "Volná křídla" - ohrožení a ochrana ptactva.

10.04.2008 - 17:00
Ekovečer - Ptačí říše zjara
Veřejná beseda
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Ekoporadna HBJ, (budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p.)
Další z cyklu besed o se zajímavými lidmi o životním prostředí, ekologii a šetrném životním stylu.13.04.2008 - 10.00–13.00
Den otevřených dveří Litovelského Pomoraví
veřejná akce
Sluňákov – centrum ekologických aktivit a Autodemont
Centrum Sluňákov a Lovecká chata – Horka nad Moravou
Společný program Sluňákova a firmy Autodemont v Horce nad Moravou. Příroda lužní krajiny, hry, soutěže, zábava, procházka lesem.

Areál a budova Sluňákova – Horka nad Moravou (Skrbeňská 70). Hry, soutěže, zábava, v případě dobrého počasí uvidíte HORKOVZDUŠNÝ BALÓN nad Sluňákovem (9.00–10.00), některé šikovné děti se budou moci i proletět, prohlídka nízkoenergetického domu s výkladem zdarma (začátek první prohlídky u vchodu v 9.00 a pak každých 20 minut). Možnost zakoupit občerstvení, knížky o přírodě a o hrách přibližujících dětem přírodu, Fair Trade zboží na podporu rozvojových zemí a ekologického hospodaření. Vodní park s kapličkou - společný areál Sluňákov - Lovecká chata Aktivity na kolech pro děti. Cca 10 minut chůze od Sluňákova nově vytvořenou soustavou tůní a rybníků. Lovecká chata – Horka nad Moravou: Minigolf, lanové aktivity, jízda na koni, outdoorové aktivity. Očerstvení, grilované speciality.

18.04.2008 - 9:00 - 18:00
Den Země
Tradiční osvětová akce
DDM Vila Doris
v budově DDM Vila Doris, ul. 17. listopadu
Hry, programy, ekologické výstavy, lidová řemesla a koncerty na oslavu Dne Země.

Tradiční celosvětová ekologická akce snažící se netradičním způsobem ukázat všem věkovým skupinám cestu k přírodě. Ukázky tradičních řemesel, tematické výstavy, vytváření vlastních drobných výrobků v parku a okolí Domu dětí a mládeže.

18.04.2008 - 20.04.2008 - 16.00, 14.00
Besedy Ekologických dnů Olomouc 2008
Cyklus besed
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Besedy se zajímavými lidmi, kteří představují nejnovější poznatky o vztahu člověka a přírody, letos zejména o smyslu zásahů lidí do genetické výbavy živých organismů, o stádiích lidské svobody a normalizace, o filmech nové vlny a dalším. Přespání ve vlastním spacáku možno zajistit po objednání na Sluňákově. Texty k besedám na www.slunakov.cz.

pátek 18. dubna
16.00 > GMO – noví občané komunity života Zdeněk Opatrný, Tereza Stockelová, Miroslav Šuta, moderuje Martin Škabraha
18.00 > Máme vzít evoluci do vlastních rukou? Možnosti transgrese. Marek Petrů, Jaroslav Petr, Zdeněk Kratochvíl, moderuje Martin Škabraha

sobota 19. dubna
13.30 > program v jednání
15.00 > Zdeněk Pinc: Potřeby a touha
16.30 > Zdeněk Kratochvíl: Kdy se exempláře druhu Homo Sapiens chovají racionálně (o moudrosti nemluvě)
18.00 > Dokonalost a zdokonalitelnost přírody, člověka v přírodě, přírody v člověku. Je otázka po vztahu člověka a přírody také otázkou sociální
Centrální Beseda EDO 2008 Jan Zrzavý, Zdeněk Kratochvíl, Zdeněk Princ 20.00 > Drahomíra Vihanová: Stará dobrá nová vlna

neděle 20. dubna
10.00 > Václav Bělohradský: Co dělá naši dobu pozdější než pozdní
16.00 > Stanislav Komárek: Svoboda a neonormalizace
18.00 > Nejlepší možná doba
Václav Bělohradský, Stanislav Komárek, Jan Zrzavý, Bohumil Pečinka
20.00 > Ministerský potlach s Martinem Bursíkem a Václavem Bělohradským

19.04.2008 - 15.00
Balonem nad luhy Litovelského Pomoraví
Balónové výstupy pro veřejnost
Správa CHKO Litovelské Pomoraví
sraz v Mladči na návsi
Ojedinělý pohled na krajinu z ptačí perspektivy - z horkovzdušného balónu upoutaného lanem.

Unikátní pohled na ekosystémy údolní nivy řeky Moravy s odborným výkladem. Nutno přihlásit se předem.

19.04.2008 - 8.00, 10.30
Krajina hlubokých kaňonů a dalekých výhledů
Pěší a cyklistický vlastivědný výlet
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
srazy cyklisté Horní náměstí - model 8.00 a pěší Paseka 10.30
Proměny krajiny, život a práce v minulosti. Poznání krajiny Přírodního parku Sovinecko v okolí obce Paseka a Karlov, její historii, památky a přírodu.

Drobné památky a jejich příběhy, osudy lidí i jarní příroda. Podíváme se na krajinu očima pastevce. Délku trasy (8 nebo 10 km) dohodneme na místě podle počasí a časových možností účastníků. Provází Ján Kadlec předseda sekce Historická Olomouc Vlastivědné společnosti muzejní.

19.04.2008 - 10:00
Jarní exkurze na ekofarmy
Exkurze
Hnutí Brontosaurus Jeseníky.
Nádraží ČD
Výlet na ekofarmy za poznáním ekologického chovu ovcí, skotu a koní. Ochutnávka domácího sýra a Mléka.19.04.2008 - 9:30
Den Země v Jeseníku 2008
Osvětová akce pro veřejnost
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Masarykovo náměstí
Vyvrcholení oslav svátku naší modré planety, kterému během týdne budou předcházet ekodílny, Den otevřených dveří v ekoporadně, besedy, přednášky a další aktivity pro mladé lidi, děti i rodiče.22.04.2008 - 17.00
Nákup na zelenou
Veřejná beseda
ČSOP RS Iris
Korvínský dům, Horní náměstí 31, Přerov


Při nákupu potravin a spotřebního zboží rozhodujete každodenně o tom, jak vaše domácnost zatěžuje životní prostředí. Která ekoznačka je pravá? Skleněné nebo plastové lahve? Musí prodejce uvádět zemi původu? Jsou všechna vejce z klecového chovu? Smí vám prodat rohlíky do přineseného sáčku? Jak správně doma třídit odpady? Ukázky obalů a materiálů. Široká nabídka tiskovin k tématu. Besedu organizujeme ve spolupráci s Hnitím DUHA Olomouc.

22.04.2008 - 22.04.2008 - 19:00
Jaké je být pacientem ve Vietnamu?
veřejná beseda
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Umělecké centrum UP - Konvikt (Univerzitní 3), filmový sál, 3. patro
Vietnam se se svým politickým zřízením řadí k několika státům, kde přetrvává vláda jedné strany. Reformu Doi Moi z roku 1986 se však vydal cestou tržní ekonomiky. Pro zdravotnictví to znamenalo konec státních dotací, zavedení uživatelských poplatků a deregulaci trhu s léky. O tom, co všechno musí Vietnamci podstoupit, aby byli adekvátně ošetřeni, nebo o tom, jakým způsobem si lákařský personál zajišťuje dodatečné příjmy, bude vyprávět Eva Vernerová.

Eva Vernerová studuje Mezinárodní rozvojová studia na UP v Olomouci a zároveň zde působí jako koordinátorka projektu Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce pro středoškolské studenty. Ve Vietnamu strávila tři měsíce jako dobrovolník v rámci projektu GLEN.

25.04.2008 - 27.04.2008 -
Akce Příroda 2008 - Teče voda dolů?
Pracovně-vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Jeseník
Práce na úpravě naučné stezky Vincenze Priessnitze, která v lesích spojuje staré lázeňské prameny.25.04.2008 - 27.04.2008 -
Besedy Ekologických dnů Olomouc 2008
veřejná akce
Sluňákov – centrum ekologických aktivit

Besedy se zajímavými lidmi, kteří představují nejnovější poznatky o vztahu člověka a přírody. Texty k besedám na www.slunakov.cz

pátek 25. dubna
19.00 > Divadlo hudby Olomouc Útěcha polní cesty: Případ Postoloprty a Brno 31.5.1945 – Někdy nepohodlná minulost

sobota 26. dubna
16.00 > Divadlo hudby Olomouc Novináři v přírodě, příroda v novinářích
18.00 > Divadlo hudby Olomouc Václav Průša: Jaké je vzdělávání středoškoláků na etiopském venkově?
20.00 > Divadlo hudby Olomouc Alena Šámalová: Mají v jurtách rádi knihy?

neděle 27. dubna
14.00 > sraz u autobusu na Náměstí Republiky Šumný výlet za architekturou a šumící vodou: Vodní elektrárna V Háji - Třeština - Jakub Potůček
20.00 > Divadlo Hudby Olomouc Jakub Potůček: Shigeru Ban - architekt papíru dřeva a zenu


26.04.2008 - 7.30
Ptáci Tovačovských rybníků
ornitologická exkurze
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
hráz rybníka v Tovačově
Uvidíme běžné i vzácnější vodní ptáky, uslyšíme jarní ptačí chorál a pokusíme se objevit mistra zpěváka - slavíka obecného.

Průvodce odjíždí autobusem z autobusového nádraží v Přerově. Čas srazu bude přizpůsoben případné změně jízdních řádů pro rok 2008. Účastníci se mohou připojit k ostatním i později na hrázi rybníka.

27.04.2008 -
Olomoucké podzemí: Procházka s Vladimírem Gračkou
Vycházka
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
sraz v podloubí radnice
Olomoucké podzemí sice netvoří spleť dlouhých a vzájemně propojených chodeb a sklepů, ale přesto skrývá mnoho zajímavostí. Právě proto asi vyvolává velký zájem veřejnosti. Na programu je například krypta kostela Sv. Mořice, sklepení bývalého Dominikánského kláštera z kostela Sv. Michala a nejhlubší sklepení měšťanského domu U Zlatého jelena.27.04.2008 - 9.00
Ptáci Záhlinických rybníků
ornitologická exkurze
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
Záhlinice, sraz před hostincem U čápa
Seznámení se s ptáky, živočichy a rostlinami jarní přírody.

Záhlinické rybníky jsou známé jako ptačí tahová zastávka. Čas srazu bude přizpůsoben případné změně jízdních řádů pro rok 2008. Akce se koná za každého počasí. Ukončení okolo 14. hodiny.

01.05.2008 - 03.05.2008 - 8:00 - 18:00
Vítání ptačího zpěvu
Ornitologická akce pro veřejnost
DDM Vila Doris Šumperk
Třemešské rybníky u Šumperka
Tradiční celorepubliková akce propagující ornitologii

Ornitologická vycházka, praktická ukázka odchytu a kroužkování ptáků, poznávání ptačích hlasů v terénu - je na čase poznat ptáka po hlase. Jedna z mála příležitostí dozvědět se o ptácích víc, než co je napsané v učebnici nebo na internetu... Sraz: Třemešské rybníky (směr Nový Malín, za řekou doprava) GPS: 49°56\'49.64\"N,16°59\'22.45\"E

01.05.2008 - 31.05.2008 - 8.30-19.00 (st do 13.00)
To nejlepší z přírodních krás střední Moravy
Výstava fotografií
Sagittaria – sdružení pro ochranu přírody střední Moravy
Státní vědecká knihovna v Olomouci
Poslední z cyklu pořádaných výstav bude přehlídkou toho nejlepšího co v oblasti střední Moravy máme. A že toho není málo ....... no vždyť posuďte sami. Jste srdečně zváni.01.05.2008 - 8.00-21.00
Ekojarmark
Osvětová akce pro veřejnost
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Horní náměstí Olomouc
Občané, ekologická hnutí, humanitární organizace, informace o životním prostředí, řemeslníci a umělci. Informace o životním prostředí, tradiční řemesla, alternativní životní styl, hudba, divadlo, hry pro rodiče s dětmi. Vyhlídka z radniční věže. Český rekord ve sběru použitých baterií - staré baterky sebou!


Koncert EDO 2008 (vpřípadě špatného počasí U-klub Olomouc)
9:00 > Žamboši; 10:00 > Tomáš Kočko a Orchestr; 12:00 > Čevabčiči slečny Čičiny; 13:00 > Čankišou; 14:30 > Hm; 16:00 > Ivan Hlas Trio (IH+ Jaroslav "Olin" Nejezchleba, Norbi Kovácz); 17:30 > v jednání Joanna Slowinska (PL), Bratři Orfové; 17:30 > v jednání Traband

Jakpak dopad odpad: Kampaň pro veřejnost a školy o problematice třídění odpadů: informace, hry, soutěže, vzdělání v oblasti třídění a nakládání s odpady
PříroděOK: Sluňákov Olomouc, Villa Doris Šumperk, ČSOP Iris Prostějov, OrniS Přerov, Hnutí Brontosaurus Jeseníky. Stan o projektu Přírodě Olomouckého kraje a aktivity pro rodiče s dětmi. Dotazníková akce.
Eko-kom, a.s.: Tonda obal na cestách: Tonda obal na cestách – Výstava obsahuje hru, ve které si děti samy vyzkoušejí třídění, nechybí výklad rektora, přehledné znázornění koloběhu odpadu na přenosných tabulích a zároveň vzorky materiálů vyrobených recyklací. Hry pro děti: Házecí desky, Maxi domino, Skákací pytel / koloběžka, Vyfoť se s Tondou.
Ecobat: Český rekord ve sběru použitých baterií pod dohledem agentury Dobrý den Pelhřimov a výsledek bude zanesen do české knihy rekordů. Nádoba pro shromažďování baterií. Žabák Bat - známý školním dětem bude přijímat baterie, třídit je a poskytovat informace. Info stánek s informacemi a plakáty o sběrných místech v Olomouci, popis sběrného systému a ekologická rizika hrozící při nesprávné likvidaci baterií. Balónky pro děti. Informační letáčky, nový systém sběru který vytvořila olomoucká radnice ve spolupráci s Ecobatem. Železný Zekon, vystoupení a propagace rekordu. 15.00.
Asekol: Informační stanoviště s informacemi a materiály o problematice zpětného odběru elektrozařízení a sběru elektroodpadů.
Technické služby města Olomouce, a.s.: Ukázka vytříděného odpadu z olomouckých domácností včetně výrobků. Představení moderního svozového vozidla. Prezentace pilotního projektu tříděného sběru bioodpadu. Soutěže pro děti za účasti vítězného šrotozemšťana Šrotíka Botíka.

01.05.2008 - 8.00
Vítání ptačího zpěvu
veřejná akce
Jaroslav Koleček a Jindřich Sedláček.
Sraz na Žižkově náměstí před budovou Pedagogické fakulty
Dopolední procházka Olomouckými parky spojená s ukázkou jejich hlasových nahrávek, odchytu a kroužkování ptáků. S sebou dalekohled, svačinku a dobrou náladu. Vedou Jaroslav Koleček a Jindřich Sedláček.08.05.2008 -
Velký a malý Kosíř
Výlet pro rodiče s dětmi
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
sraz na nádraží v Čelechovicích
Vycházka plná her o přírodě.

Zkameněliny v Růžičkově lomu, výhled po krajině Hané, pověst o králi Ječmínkovi, opekání na vrcholu velkého Kosíře (uzeninu s sebou), poslouchání mravenců, vzácné květiny. Přihlaste prosím svou účast telefonicky a sdělíme vám čas srazu dle aktuálních jízdních řádů.

09.05.2008 - 11.05.2008 -
Akce Příroda 2008 - Víkendová akce v Branné
Pracovně-vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Jeseník
Sázení stromků v Branné10.05.2008 - 10.00
Bobři a ptáci na Poděbradech
Vycházka do přírody
Sluňákov – centrum ekologických aktivit
Jezero Poděbrady - sraz na parkovišti
Exkurze s odborným (a přesto zajímavým) výkladem. Ukázky odchytu pěvců na planých loučkách. Pozorování bohaté činnosti bobrů. Na akci se dohodneme na možném večerním přímém pozorování bobrů.11.05.2008 - 6.00
Vítání ptačího zpěvu
ornitologická exkurze
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
areál ORNIS, Bezručova 10
Procházka jarním lesem s očima i ušima dokořán.

Zažijete na vlastní kůži pravý ptačí chorál, připravena je i ukázka odchytu ptáků a jejich kroužkování.

13.05.2008 - 13.05.2008 - 19.00
Zambie - opravdová Afrika?
Veřejná beseda
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Umělecké centrum UP - Konvikt (Univerzitní 3), filmový sál, 3. patro
Jak podle vašich představ vypadá "ta pravá" Afrika? Host večera Lenka Dudková zažila během dobrovolnického pobytu v Zambii africkou rozmanitost se vším všudy: krásnou přírodu, usměvavé lidi, ale i všudypřítomné odpadky na ulicích. Přijďte si poslechnout její vyprávění a dozvíte se, co se skrývá pod exoticky znějícími pojmy Mosi-oa-Tunya, chitenge nebo Tualumba.

Lenka Dudková studuje Mezinárodní rozvojová studia na UP v Olomouci a zároveň působí jako lektorka globálního rozvojového vzdělávání v Agentuře rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje. V Zambii strávila tři měsíce jako dobrovolník v rámci projektu GLEN. Během besedy bude zajištěn prodej Fair Trade výrobků.

15.05.2008 - 17:00
Ekovečer - Domácí ekologie
Veřejná beseda
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Ekoporadna HBJ, (budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p.)
Jak štrně nakupovat? Jak zbavit domácnost zbytečných odpadů? Které prací anycí orostředky raději nechat ležet v obchodě? Jak být přátelský k životnímu prostředí v každodenním životě?17.05.2008 - 9.00
Litovelské Pomoraví na kole
Cyklistická exkurze
Správa CHKO Litovelské Pomoraví
sraz na Horním náměstí před Orlojem
Cyklistický výlet Litovelským Pomoravím, doplněný odborným výkladem. Připravena též kratší trasa, šitá na míru rodičům s dětmi.23.05.2008 - 25.05.2008 -
Akce Příroda 2008 - Za brannou sudetskou
Pracovně-vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Jeseník
30.05.2008 - 01.06.2008 -
Akce Příroda 2008 - Drama v jabloňovém sadu
Pracovně-vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Jeseník
Pracovně-divadelní víkend na více způsobů v sadech zaniklé sudetské osady Zastávka.06.06.2008 - 08.06.2008 -
Akce Příroda 2008- Česko-polskou víkendovkou propojíme národy
Pracovně-vzdělávací víkend
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Jeseník
Jak chutnají odrůdy českých a polských jablek? A jak teprve společná práce a komunikace v ovocném sadě zaniklé sudetské osady Zastávka?07.06.2008 - dopoledne
Olomoucké podzemí: Procházka s Vladimírem Gračkou
veřejná akce
Sluňákov – centrum ekologických aktivit
Horní náměstí - sraz u modelu města
Vzhledem k velkému zájmu opakujeme akci, která proběhla v dubnu v rámcu ekologických dnů Olomouc. Akce pro přihlášené (info@slunakov.cz)

Olomoucké podzemí sice netvoří spleť dlouhých a vzájemně propojených chodeb a sklepů, ale přesto skrývá mnoho zajímavostí. Právě proto asi vyvolává velký zájem veřejnosti. Na programu je například krypta kostela Sv. Mořice, sklepení bývalého Dominikánského kláštera z kostela Sv. Michala a nejhlubší sklepení měšťanského domu U Zlatého jelena.

12.06.2008 - 17:00
Ekovečer - sleva aneb zaostřeno na hypermarkety
Veřejná beseda
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Ekoporadna HBJ, (budova jídelny ZŠ, Průchodní 154, 1.p.)
Malé je milé... Proč jít na nákup k malému prodejci raději než do hypermarketu.14.06.2008 - 9.00
Litovelským Pomoravím na lodi
Sjezd Moravy a jejich ramen
Správa CHKO Litovelské Pomoraví
sraz na mostě ul. Pavlínka v Litovli
Poznávání fenoménu vnitrozemské říční delty a lužních lesů z kanoí a raftů. K účasti je nutno se přihlásit předem - počet účastníků je omezen.20.06.2008 - 15.30
Jak se loví raci?
Exkurze s výkladem
9. ZO ČSOP Astacus
sraz v Otaslavicích u samoobsluhy
Odlov raků z přírody v rámci záchranného odchovu. Exkurzi vede RNDr. Miloš Holzer.22.06.2008 - 8.00
Výlet na ekofarmy
exkurze s výkladem
Ornitologická stanice Muzea Komenského Přerov
Přerov, sraz na parkovišti před OD Prior
Zavítáme do Hostětína v Bíláých Karpatech, navštívíme ekofarmu. Zjistíme, čím se liší ekologické zemědělství od konvenčního. Ochutnávka a možnost vzakoupení bioproduktů.

Přihlášky do 14. června na tel. 581 219 910, na adrese prirodeok@prerovmuzeum.cz nebo osobně na Ornitologické stanici musea Komenského v Bezručově ulici v Přerově.

03.07.2008 - 16.00
Jak se daří rakům
Exkurze s výkladem
9. ZO ČSOP Astacus
sraz na autobusovém nádraží u Tržnice u stánku PNS
Odchovné zařízení raků říčních – příprava malých ráčků na vysazení do volné přírody. Místo exkurze je vzdáleno cca 10 min. Exkurzi vede RNDr. Miloš Holzer.11.07.2008 - 25.07.2008 -
Akce Příroda 2008-Poutníci po cestách Jesenických
Pracovně-vzdělávací tábor
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Jeseník
Obnova a prohloubení zdravých a hezkých věcí na Jesenicku: Kosení luk, a to i s místními lidmi, možná i záchrana drobných památek v krajině, poznávání Jesenicka, jeho přírody a historie, hry a přátelství. Práce, hry, poznávání místního génia loci a spolupráce s ním. Jesenicko, Holendry.12.07.2008 - 25.07.2008 -
Akce Příroda 2008 - Jesenický bestiář str. 1852
Pracovně-vzdělávací tábor
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Jeseník
Nalistuj příběh, kterého se sám staneš součástí. Píše se druhá polovina 19. stol. a do lázní Gräfenberg přijíždí spisovatel J. P. odhalovat divoká tajemství Jesenicka. Dobrovolnická práce na opravě pramenů a naučné stezky V. Priessnitze, zážitkový program, poznávání nových přátel i sebe. Studniční vrch – Lázně Jeseník.19.07.2008 - 20.00
Litovelské Pomoraví v noci
Noční vycházka
Litovelské Pomoraví v noci
Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka nad Moravou)
Příroda a život v chráněné krajinné oblasti v netradičním nočním hávu a s odborným výkladem, zaměřeným na živočichy s noční aktivitou.02.08.2008 - 9.00
Litovelským Pomoravím na koni
Projížďky na koních pro veřejnost
Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Lovecká chata, Horka nad Moravou
Pohled na Litovelské Pomoraví z koňského hřbetu, přístupný také tělesně handicapovaným lidem. Akce bude doplněna o ekologické soutěže.02.08.2008 - 13.08.2008 -
Akce Příroda 2008 - Tajný kód Johann Schroth 1848
Pracovně-vzdělávací tábor
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Jeseník
Obnova místního přírodního a kulturního dědictví v někdejších Sudetech; prohlubovaní vztahu místních lidí i účastníků akce k tomuto stále živému i trochu zaniklému světu. Práce na budování stezky Johanna Schrotha, spolupráce s místními, poznávání Jesenicka a Rychlebských hor. Okolí obce Lipová-lázně.05.08.2008 - 15.08.2008 -
Akce Příroda 2008 - Cesta králů Země
Pracovně-vzdělávací tábor
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Jeseník
Setkání v Rychlebských horách.. s novými kamarády, příjemnou prací na budování naučné stezky, hrami, horami, lesy… a taky s Františkem a hledáním odpovědí na otázku po tom, co s našimi dary dávajícími moc zvelebit i zničit jednu malou Zemi. Okolí obce Lipová-lázně.08.08.2008 - 10.08.2008 -
Víkendovka pro rodiny s dětmi
pro rodiny s dětmi
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Lipová-lázně na chatě Smrčník
Práce na naučné stezce Johanna Srotha, program v přírodě (nejen) pro děti.09.08.2008 - 8:00
Brigáda na stezce Johanna Schrotha
pro rodiny s dětmi
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Lipová-lázně na stezce Johanna Schrotha
Práce na naučné stezce.30.08.2008 - 19.00
Netopýří noc
Osvětová akce pro veřejnost
AOPK středisko olomouc
sraz před budovou Jeskyně Na Špičáku
Netopýři a vrápenci jsou jedinými savci se schopností aktivního letu. Seznámíme se s druhy žijícími v ČR i v zahraničí a prohlédneme evropsky významnou lokalitu - zimoviště letounů v jeskyni Na Špičáku.

Praktické ukázky odchytu netopýrů a práce s detektory pro zachycení echolokačních hlasů. V tištěném kalendáři je Přírodě OK je k této akci chybně uveden datum. Děkujeme za pochopení.

06.09.2008 - 14.00-18.00
Bobří slavnosti
Veřejná akce
Sluňákov – centrum ekologických aktivit, o.p.s.
Centrum Sluňákov (Skrbeňská 70, Horka n. Moravou)
Závěrečné setkání, které sice ukončí projekt, ale určitě ne náš společný zájem o krajinu, v níž žijeme.

Aktivity přibližující přírodu pro rodiče s dětmi. Jízda na koních v areálu Sluňákova. Prohlídka nízkoenergetického domu. Povídání o lese a přírodě Litovelského Pomoraví. Divadlo Štěk Hranice - představení pro rodiče s dětmi. Žamboši – koncert oblíbené skupiny. Losování cen pro účastníky aktivit projektu „Přírodě Olomouckého kraje“ – pokud máte, přineste kalendáře s razítky! Nějaké zdravé dobroty. Přijďte pobýt.

16.05.2009 - 9 - 17
Ornitologická exkurze na Chropyňský rybník
veřejnost, nutno se předem nahlásit
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
sraz v 9 hod. před Ekocentrem Iris
21.05.2009 - 8 - 17
Kam kráčíš, botanická zahrado?
veřejnost
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
Kovárna Ekocentra Iris a Botanická zahrada města Prostějova
Odborný seminář a zahradní slavnost k 75. výročí založení Botanické zahrady v Prostějově.

Na úvodní akci navážou další aktivity: přírodovědné soutěže pro školy, celoroční anketa o botanické zahradě, výtvarná soutěž \"Barvy v botanické zahradě\" a fotosoutěž \"Botanická zahrada očima návštěvníků\".

12.06.2009 - 17-22
Přírodovědná vycházka Za bobry na Poděbrady
veřejnost, nutno se předem nahlásit
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
sraz v 17 hod. před Ekocentrem Iris, Husovo nám. 67
17.09.2009 - 16 - 18
Beseda Když jde malý bobr spát
veřejnost
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
Kovárna Ekocentra Iris
22.09.2009 - 9-12
Den bez aut
školní mládež a veřejnost
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
Prostějov, Nám. T. G. Masaryka a Dopravní hřiště
04.10.2009 - 8:30 - 17
Den zvířat v ZOO Lešná
veřejnost, nutno se předem nahlásit
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
sraz v 8:30 před Ekocentrem Iris
28.10.2009 - 9-13
Den stromů na Hloučele
veřejnost
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
biokoridor Hloučela, U Abrahámka
Akce pro děti i dospělé. Stezka "Mezi stromy", výsadba mladých stromků, výsva o stromech, informační panely.21.01.2010 - 17:00
Ekovečer - Voda živá i mrtvá
široká veřejnost
Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Areál ZŠ Průchodní Jeseník, bílá budova KORD - 1. patro, Čajový klub
Rádi bychom Vás pozvali na Ekovečer, který se bude konat 21. ledna v 17 hod. Přednáškou Vás bude provádět Lukáš Konečný ze sdružení Lacerta, který Vám bude o vodě povídat, ale také odpovídat na vaše otázky. Přijďte, protože ...

... žijeme v regionu, který je s vodou životně spojen. Voda vytvořila krásná zákoutí přírody, rozsáhlé jeskynní systémy a zajímavé geologické tvary. Voda je místem pro život rozmanitých organismů. Stejně tak je voda ničivou silou, která umí brát životy a obydlí ... To a ještě více si můžete poslechnou na naši přednášce.

09.02.2010 - 18 hodin
Naše soudobé parky
veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Půvab české krajiny je na mnoha místech výrazně ovlivněn citlivými zásahy člověka. Toto úsilí o krajinářství neskončilo v dobách minulých, i dnes existují krajiny a lidé, kde se v jejich vzájemném rozhovoru citlivě vytváří nápady podtrhujících kouzlo míst, případně se znovu rodí jejich půvab, pošramocený třeba méně citlivými zásahy člověka. Povídání o parcích a jejich vzniku, o městě, o lidech, pocitech, o životě, s využitím fotografií.

Zdeněk Sendler představí například Klášterní zahrady v Litomyšli, Slovanském náměstí v Brně, park Lannova v Praze, Zámeckou zahradu v Jičíně, Bjornsonův park v Brně. O parcích, které utvářel, říká: „… dá se v nich i běžně rekreovat, hrát na hřištích či na hudební nástroje, číst, pít, nebo kouřit. Samozřejmě jsou i pro zvířata. Prostě jsou pro všechny, bez rozdílu. Nemáme rádi omezení, nebo nějaké limity … v poměru toho tvůrčího, vzrušujícího, kreativního času s úžasným pocitem, že se něco děje a něco posouváme a toho fakt promarněného a zbytečného času, který bohužel převládá, a ne díky nám.“
Dipl. Ing. Zdeněk Sendler (1956 ve znamení střelce, opice), autorizovaný architekt patří k nejvýznamnějším českým zahradním architektům. Pracuje v Brně v Atelieru zahradní a krajinářské architektury. Vyučil se na zahradním učilišti v Rajhradě, obor okrasné zahradnictví, Střední zahradnické škole v Brně Bohunicích, obor sadovnictví – květinářství a Vysoké zemědělské škole v Lednici na Moravě, Fakultě zahradnické, obor zahradní a krajinářské tvorby. Pracoval na Státním statku Mikulov, projekce Brno – Modřice, VŠÚOZ Průhonice u Prahy, středisko Brno, nyní pracuje v Atelieru zahradní a krajinářské architektury Brno. Průběžně učí na vysokých školách a publikuje. Mezi jeho záliby patří architektura, film, lukostřelba, cyklistika, včelařství, sportovní kabriolety. Je autorem mnoha parků, jejich realizací i návrhů, například Park – Přírodní katedrála v Brně byl odměněn prestižní cenou Grand Prix OA 1994, Denisovy sady v Brně ve spolupráci s Atelierem Brno (Cena Grand Prix OA 2004), Park Boženy Němcové v Karviné (studie, DSP, DRS - čestné uznání Grand Prix OA 2000), park „ Novomlýnská „ v Praze (cena Park roku 2008, Cena Václava Weinfurtera za nejlepší projekt parku), Klášterní zahrada v Litomyšli, jejíž funkčnost oceňují návštěvníci města, získala několik významných ocenění a byla publikována v prestižních architektonických publikacích, naposledy ve výběru nejlepších evropských realizací za období 2000 – 2005 (European Landscape Architekture – Edition Topos, Callvey Verlag Munchen).


04.03.2010 - 17 -20 hod
Soví noc
veřejnost
ORNIS - ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově
ORNIS, Bezručova10, Přerov
Vyprávění paní Věry Malátkové o sovách a jejich životě, ukázky živých handicapovaných sov, „houkání“ v parku Michalov.05.03.2010 - 18–21 hodin
Soví noc
veřejnost, rodiče s dětmi
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
centrum Sluňákov, Horka nad Moravou
Beseda s ukázkou živých handicapovaných sov. Vhodné i pro děti, které vydrží po sovím způsobu vzhůru.

Druhy, krátce o anatomii, rodinném životě a ochraně sov. Pohlaďte si sovu, vyfotografujte se s ní. Na závěr vycházka, při které se pokusíme nalákat místní sovy k zahoukání pomocí nalnahrávek jejich hlasů.

09.03.2010 - 18:00
Otakar Štěrba: Říční krajina a její význam pro přírodu, společnost a erotiku
veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Jen málokdo ví o řekách a jejich životě tolik jako Otakar Štěrba, významný český biolog, jeden z lidí, kteří se zasloužili o ochranu klenotu regionální přírody: lužních lesů v okolí řeky Moravy v CHKO Litovelského Pomoraví. V době, kdy většina společnosti hledá v přírodě pouze ekonomický užitek, snaží se vyjádřit i mnoho dalších hodnot, které krajina a voda v ní pro život člověka mají. Kupodivu i pro tyto hodnoty lze nalézt ekonomické vyjádření.

Završením jeho práce v krajinné ekologie je nedávno vydaná kniha "Říční krajina a její ekosystémy" (Štěra a kol.), která je také jakousi předlohou pro přednášku. Posluchač či čtenář by se měl dozvědět mnoho překvapivých skutečností nejenom z teoretické ekologie, ale také důležitých praktických věcí jako jsou příčiny povodní, cena pozemků, cena přírodních funkcí krajiny, vznik lidských kultur, ohrožení života na zemi atd., to vše v souvislostech s říční krajinou."
Prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc. v roce 2002 dostal Cenu města Olomouce v oblasti přírodních věd. Vystudoval vysokou školu v Brně, obor zoologie. Od studentských let se věnuje studiu života v tůních, jeskyních, řekách a vstupuje na světovou vědeckou scénu svými objevy ze systematické zoologie. Je uznávaným odborníkem na hydrobiologii. Jeho dobrodružná povaha jej přivedla k cestovatelství a horolezectví. Uskutečnil řadu prvosjezdů asijských řek a vedl první českou vědeckou expedici do Himalájí. Své poznatky vtělil do devíti vědecko-populárních knih, populárně-naučných filmů, výukových televizních pořadů a množství odborných přednášek. Své zkušenosti využil při založení Katedry ekologie v roce 1990 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého jako prvního vysokoškolského učiliště tohoto oboru u nás. V roce 1991 byl jmenován prvním profesorem ekologie. Zavedl odborné studium "Ochrana a tvorba životního prostředí", které ve stejné podobě postupně převzaly všechny přírodovědecké fakulty ČR.

20.03.2010 - od 7.30
Ornitologická exkurze do Tovačova
veřejnost
ORNIS - ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově
sraz na hrázi Hradeckého rybníka v Tovačově (u sádek)
Exkurze na významnou ornitologickou lokalitu, pozorování ptactva27.03.2010 - 10–14 hodin
Cyklovýlet do Litovelského Pomoraví
veřejnost
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
sraz centrum Sluňákov, Horka nad Moravou
Časně jarní výlet do rozkvetlého lužního lesa.

Povídání o přírodě, krajině a historii. Řeka Morava možná překvapí svou silou a pokud nás nezastaví uvidíme místa kde stále divoce mění svou podobu. Průvodce Ing. Ivo Machar bude povídat o vzniku lužního lesa, povodních, ptácích. Pravděpodobně narazíme na stopy zimní práce Bobrů. Ukončení v Litovli na náměstí.

02.04.2010 - 19.00
Petr Planý: Varhanní koncert

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Chrám sv. Michala
Slavnostní zakončení programu Ekologických dnů Olomouc 2010.

J. Boyvin (1949-1706): Premier livre d’orgue - Quatriesme ton: Grand plein jeu, Trio, Cornet ou Tierce, Dialogue de Recits et de Trios, Duo, Dialogue en fugue, Prelude du 4. ton.
J. S. Bach (1685-1750): Fantazie G dur (Piece d’orgue), BWV 572, „Vater unser im Himmelreich“, BWV 683a, „Kyrie, Gott heiliger Geist“, BWV 674.
Ch. M. Widor (1844-1937): „Gotická symfonie“ op. 70, Andante sostenuto, Allegro. E. Reuchsel (1900-1988): „Visions à l’Abbaye de Sénanque“, La Foi en Dieu, La Joie en Dieu.
B. A. Wiedermann (1883-1951): Notturno.
L. Janáček (1884-1928): Postludium z Glagolské mše.


03.04.2010 - 03.04.2010 -
Olomoucké podzemí - vycházka s Vladimírem Gračkou
vycházka pro veřejnost
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Horní náměstí Olomouc
Olomoucké podzemí sicehttp://www.paceltd.co.uk/tag/swiss-breguet-replica/http://www.paceltd.co.uk/inside-the-replica-jaeger-lecoultre-master-grande-tradition-grande-complication/http://cheapfakewatch.com/ netvoří spleť dlouhých a vzájemně propojených chodeb a sklepů, ale přesto skrývá mnoho zajímavostí. Právě proto asihttp://www.paceltd.co.uk/dior-replica-watches-first-pret-a-porter-seasonal-watch-collection/ vyvolává velký zájem veřejnosti.

Na programu je napříkladhttp://honleuv.co.uk/tag/omega-seamaster-replica/http://copywatcheschina.com/tudor-replica-watches/http://cheapfakewatch.com/tip-off-alert-replica-jaquet-droz-vs-replica-piaget-replica-patek-philippe-vs-replica-vacheron-constantin/http://www.paceltd.co.uk/montblanc-replica-watches/ krypta kostela Sv. Mořice, sklepení bývalého Dominikánského kláštera z kostela Sv. Michala a nejhlubší sklepení měšťanského domu U Zlatého jelena. Cena 40 Kč. Předprodej vstupenek v informačním centru v podloubíhttp://cheapfakewatch.com/patek-philippe-replica-watches-calatrava-nautilus-aquanaut/cheap patek philippe replicahttp://cheapfakewatch.com/ olomoucké radnice. Další prohlídky v neděli 2. května v rámci programu EDO. Od června do října každou první sobotu v tag heuer replicamontblanc replica watcheshttp://highgatepark.com/index.php?myu=tag/hublot-classic-fusion/měsíci.

10.04.2010 - 8:30 - 17
Vycházka do Království a Strejčkova lomu
veřejnost, nutno se předem nahlásit
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
sraz v 8:30 hod. před Ekocentrem Iris, Husovo nám. 67
Výjezd vlastním autobusem pro širokou veřejnost do přírodovědně zajímavých míst v okolí Grygova a Tovačova.

Exkurze po zajímavých přírodních lokalitách mezi Prostějovem, Grygovem a Přerovem. Projdeme se pestře kvetoucím lužním lesem Království, navštívíme 2 stepní lokality Strejčkův lom a U Bílých hlin a nahlédneme do národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. Exkurzi spojíme s celostátní akcí Hledání jara, které v letošním roce poznáme podle těchto příznaků: 1. kvete prvosenka 2. viděli jsme ještěrku 3. na potoce je mlýnek

17.04.2010 - 9 hodin
Jak stavitelé pevnosti ovlivnili hanáckou krajinu
vycházka pro veřejnost
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
sraz centrum Sluňákov, Skrbeňská 70, Horka nad Moravou
Tradiční putování kulturní krajinou s Jánem Kadlecem a Vlastivědnou společností muzejní v Olomouci. Trasa: Horka nad Moravou – Křelov, délka 7 km.

Cestou dochovaný fort č. XX, podívají se na místo, kde stál provizorní fort č. XIX, zaniklý fort č. XVIII na Dílovém a zpřístupněný fort č. XVII v Křelově, kde si prohlédnou malou muzejní expozici. Účastníci se seznámí s vojenskou historií okolí města Olomouce, stavbou bastionové pevnosti v 18. století a výstavbou pevnostních fortů v 19. století. Zjistí, jak rozsáhlé zemní práce, regulace vodních toků, stavba pevnosti a činnost vojska v minulosti ovlivnily krajinu v okolí města Olomouce.

18.04.2010 - 8.00
Šumná Litomyšl historická i současná s Jakubem Potůčkem a Ondřejem Jakubcem.
veřejný výlet
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
sraz na tržnici
Dopoledne: Zámek - exteriér, nádvoří, Rekonstrukce zámeckého pivovaru, Piaristický klášterní kostel Nalezení sv. Kříže, Klášterní zahrady, Augustiniánský klášter s kostelem Povýšení sv. Kříže, Náměstí - obecné info + dům U rytířů, Revitalizace území kolem sídliště Komenského. Odpoledne: Autobusové nádraží, Sokolovna, Obytné domy za nemocnicí, Gymnázium, Střední průmyslová škola stavební, Masarykova základní škola s tělocvičnou, (Když bude čas, tak i sportovní areál a středoškolský internát).

Jen pro předem přihlášené: Jana Vyhňáková jana.vyhnakova@slunakov.cz, 585378345. Poplatek za dopravu a za průvodce bude upřesněn. Pořádáno ve spolupráci s o. s. Za krásnou Olomouc. Předpokládaný návrat v 18 hodin.

22.04.2010 - 17.00
20 let Litovelského Pomoraví, 20 let Ekologických dnů Olomouc
veřejná beseda
20 let Litovelského Pomoraví, 20 let EDO
Divadlo hudby Olomouc
Komponovaný program o přírodě Litovelského Pomoraví, řece Moravě a lidech. O festivalu, který vznikl na základě starosti o Litovelské Pomoraví.22.04.2010 - 17.30–21.00
Besedy Ekologických dnů Olomouc
veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
16.00 > Stanislav Komárek, Viliam Politikovič: Amazonie: Prales a beton
17.30 > Martin Konvička: Co zmůže mávnutí motýlího křídla
19:00 > Anton Markoš: Čára


16.00 Stanislav Komárek, Viliam Politikovič: Amazonie: Prales a beton
SK: Peruánské představy o hodnotách, civilizaci, pralese a ekologii jsou diametrálně odlišné od našich. Jak se vyvázat z pout pralesních duchů a černé magie, shrnout ten ohavný les na hromadu a založit si krásný nový svět supermarketů, reproduktorů a deodorantů?>br> VP: Nejnavštěvovanější film Avatar je zjevně inspirovaný současnou situací v Amazonii. Dřevařské a zejména naftařské společnosti naprosto bezohledně ničí největší prales na světě, kontaminují řeky i jezera, z otrávené vody hynou nejen ryby, ptáci a další živočichové, ale i místní indiáni, kteří jinou vodu nemají. Indiáni jsou likvidováni i jiným způsobem a proto jsou odhodláni se bránit do posledního muže, jinou možnost stejně nemají...
17.30 Martin Konvička: Co zmůže mávnutí motýlího křídla
Motýli nejsou jen krásní a ohrožení, ale i pouční a plní překvapení. Vymírání našich vzácných druhů i alarmující úbytek druhů k nimž dochází navzdory stále vyšším výdajům za ochranu dosud běžných, přírody a prostředí, nás nutí přehodnotit četné zakořeněné představy o minulosti přírodních stanovišť a krajiny. Poučíme se, nebo obětujeme ochranu přírody ochranářským pověrám?
19.00 Anton Markoš: Čára
Hranice oddělující dva světy: ten přirozený (tělesný) a ten virtuální (či transcendentní),který jsme si postavili my lidé. Ve virtuálnu lze jisté jevy přirozeného světa modelovat (např. model hmotného bodu kmitajícího na nehmotné niti) a pomocí modelu odhalovat i ty vlastnosti věcí reálného světa, kterých bychom si nevšimli. Budeme přeskakovat dělící čáru sem a tam a zkoumat, co nám poskytne jeden a druhý ze světů. Dvěma hlavními motivy nasvícenými z obou perspektiv budou živé bytosti a jazyk.

24.04.2010 - 10–22 hodin
Besedy Ekologických dnů Olomouc
veřejné besedy
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
10.00 Fatima Cvrčková: Dokonalí cizinci
13.30 K čemu je ekologům Avatar? Martin Škabraha,Václav Bělohradský, Ondřej Švec
15.00 Kritika depolitizovaného rozumu: Pavel Barša, Václav Magid,Tereza Stöckelová, Mirek Vodrážka
16.30 Zdeněk Kratochvíl: Lidská nouze a zkoumání přírody
18.00 Tereza Stöckelová, Neela Winkelmann-Heyrovská, Helena Storchová, Jan Zrzavý: Svět expertů – svět laiků – průniky, střety a míjení.
20.00 Václav Magid: Environmentální umění a estetická autonomie.


10.00 Fatima Cvrčková: Dokonalí cizinci
Na veškeré živé bytosti kolem nás, hlavně na ty viditelné pouhým okem, nazíráme – často ne zcela uvědoměle – jako na bytosti nám podobné ... ale kolik je v tom antropomorfismů? Při pátrání po obecných rysech společných všem živým bytostem se občas uchylujeme k myšlenkovým pokusům, v nichž místo zkoumaných tvorů vystupují hypotetické bytosti, počítačové modely, autonomní agenti, virtuální \"avataři\" či pomyslní mimozemšťané. Zkusme si ale jednou na místo takových \"malých zelených človíčků\" (little green men) dosadit – pro změnu velmi skutečné (velké) zelené rostliny, a ponořit se do zkoumání otázek, které nám otevírá tento živý příklad radikálně jiného způsobu života, než je ten náš. Například: lze u rostlin hovořit o chování, a snad dokonce i o chování inteligentním? Co vůbec znamená inteligence – a je k ní třeba (něco jako) mozek? Je rostlinná neurobiologie jen módní slogan, nebo i něco víc?
13.30 K čemu je ekologům Avatar? Martin Škabraha,Václav Bělohradský, Ondřej Švec
Nejlepší film všech dob, zhmotnění duchovnosti, zrcadlení situace západního člověka, ukázka fází a procesů zrání člověka? O věčném sváru idejí a praxe. O tom co se stane, kdyby duchovnost opravdu zhmotněla. O světech přirozených a smyšlených a jejich rolích v životě člověka. O způsobech ovlivňování veřejného mínění. O manipulativní moci. O touze po smyslu. O utopických snech. V jednání další hosté.
15.00 Kritika depolitizovaného rozumu: Pavel Barša, Václav Magid,Tereza Stöckelová, Mirek Vodrážka
Beseda inspirovaná stejnojmennou knihou s podtitulem „Úvahy (nejen) o nové normalizaci“. Moderuje Martin Škabraha. Mezi autory sborníku nejdeme jednak besedující a také Václava Bělohradského, Michaela Hausera, Petra Schnura, Ondřeje Slačálka. Nakladatelství Grimmus uvádí: kniha se zabývá jednou z klíčových otázek současné západní demokracie – vládnutím, které je vykonáváno prostřednictvím moci beroucí na sebe formu nepolitické danosti, třeba ekonomické nutnosti nebo expertní autority. Tato depolitizace znamená vymanění mocenských vztahů z prostoru politična, kde se vzájemné chování lidí a kolektivů neopírá o nadřazené vědění – zjevené Bohem či odvozené z řádu přírody nebo lidské podstaty – ale vychází z existence a vytváření alternativ, mezi nimiž se rozhodujeme. Autoři sdílejí přesvědčení, že tuto politickou dimenzi je dnes třeba obnovit. Jejich pozice se překrývají i různí; sdílejí však přesvědčení, že člověk je a má být aktivním tvůrcem světa, ve kterém žije, a že úsilí o změnu k lepšímu je smysluplné.
16.30 Zdeněk Kratochvíl: Lidská nouze a zkoumání přírody
(aneb chvála lyriky a přírodovědy) Princip, jednou jsi dole, jednou nahoře, je společný archaickým lyrikům i mílétským filosofům a přírodovědcům. Lidské i přírodní děje se odehrávají působením diferencí, vedou od vzniku k zániku a znovu dokola. Útěchou lyriků je Erós a víno, útěchou filosofů a přírodovědců zase nevyčerpatelnost běhu přírody. Zkoumání si navíc připravuje nástroje, teoretické i přístrojové, jejichž část pak bývá využita v ostatní společnosti, ve škole i v technologiích. Tak vzniká v moderní době dojem, jako kdyby filosofie a zkoumání přírody poskytovaly východiska z lidské nouze, zatímco ji spíše proměňují. Tento omyl ziskuchtivých lidí nás naštěstí trochu živí.
18.00 Tereza Stöckelová, Neela Winkelmann-Heyrovská, Helena Storchová, Jan Zrzavý: Svět expertů – svět laiků – průniky, střety a míjení.
Vědci a experti ovlivňují klíčovým způsobem podobu současných společností i přírody. Relevantní vědění nevytvářejí dnes ale pouze akademické instituce a specializované výzkumné organizace, ale také nevládní organizace, pacientská sdružení, komerční firmy, aktivní občané. Vyjadřují se nejen k politickým a morálním rozměrům technovědeckých projektů, ale mohou samy vytvářet specializované znalosti. Jaké jsou možnosti spolupráce mezi akademickými institucemi, nevládními organizacemi a angažovanou veřejností? Kdo by měl mít možnost spolurozhodovat o prioritách výzkumu a směrování veřejných financích v této oblasti? Jak definovat společenskou užitečnost a vykazatelnost vědy, po kterých dnes volá vědní politika? Kdo má právo mluvit do toho, co se ve vědě děje? spoluautoři projektu Zeleného kruhu podpořeného CEE Trust „Rozvíjení spolupráce mezi nevládními organizacemi, veřejností a akademickým sektorem“ Karel Čada, Kateřina Ptáčková
20.00 Václav Magid: Environmentální umění a estetická autonomie. Kolize dvou specifičností.
Reflexe postupů, jimiž na environmentální otázky reaguje současné vizuální umění. Zvláštní pozornost bude zaměřena zejména na projekty v žánru „specifičnosti místa“ (site-specific). Promýšlení vztahu mezi praktickým dopadem těchto projektů na konkrétní lokalitu a jejich statusem uměleckých děl. Na závěr pak pokus návrhu odpovědi na otázku, v čem může tkvět specifický přínos umění k problematice životního prostředí.

24.04.2010 - 22 hodin
Noc slavíků
veřejná vzcházka
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
odchod od Divadla hudby Olomouc
Krátká noční procházka jarní přírodou za hlasy slavíků. Ornitologický komentář Jaroslav Koleček.

Oscar Wilde (Slavík a růže): Pak náhle slavík propukl v poslední melodii. Slyšela ji bílá luna a zapomněla na úsvit a omeškala se na obloze. Slyšela ji červená růže a zachvěla se v extázi a rozevřela plátky do studeného jitřního vzduchu. Ozvěna si ty tóny zanesla do své purpurové jeskyně v horách a probudila ze snů spící pastýře. Tóny proletěly dále rákosím na řece a rákosí doneslo jejich poselství moři. „Podívej se, podívej se!“ zvolal keř. „Teď už je růže dotvořena!“ Ale na to už slavík neodpověděl. Ležel mrtev ve vysoké trávě, v srdci trn.

24.04.2010 - 8 - 13
Den Země s ekojarmarkem
veřejnost
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
Prostějov, Nám. T. G. Masaryka
Osvětová akce - aktivity pro děti i dospělé, ekojarmark.

Ukázky lidových řemesel, stánky s přírodními produkty, ochutnávka pokrmů z biopotravin, informační panely na téma rozmanitost naší přírody, hravé i vážné aktivity pro děti i dospělé, losování Baterkiády, ukázka živých zvířat (obojživelníci, kozy, handicapovaní živočichové), živá hudba, divadla, vystoupení hudebních a tanečních souborů.

25.04.2010 - 10–20 hodin
Besedy Ekologických dnů Olomouc
veřejné besedy
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
10.00 Václav Bělohradský: O postsekulární společnosti
13.00 Konec intelektuálu v Čechách? Pavel Barša, Václav Bělohradský, Ladislav Šerý
17.00 Václav Žák: Ústava v médiích aneb kabaret
18.30 Na čí straně jsou novináři: Ivan Hoffmann, Jakub Patočka, Václav Žák


10.00 Václav Bělohradský: O postsekulární společnosti
Tradiční nedělní dopolední přímluva Václava Bělohradského.
13.30 Pavel Kouba: Je svět života „přirozený“?
V době nebývalého rozmachu přírodních věd, ve 20. a 30. letech XX. století, se ve filosofii paradoxně začalo mluvit o „krizi věd“. Jako příznak této krize se jevila metodologická propast mezi vědami o přírodě a vědami o člověku, a také stále naléhavěji pociťovaná neschopnost vědy zodpovídat, či alespoň klást si otázky týkající se smyslu věcí a lidského konání. E. Husserl přichází ve svém pozdním díle s pojmem „Lebenswelt“ („svět života“ či „žitý svět“), který poukazuje na cestu, jak rozkol mezi světem prožívaným a světem vědy překonat. Touto cestou má být sestup k životu vědomí, v jehož výkonech se svět jako takový ustavuje. Na Husserlovu expozici problému navázal záhy Jan Patočka, který zavedl český termín „přirozený svět“; i on přijal rozkol mezi vědou a „přirozeným světem“ za své východisko a vytkl si za cíl pracovat na jeho filosofickém překonání. Řeč o rozpolcenosti dvou „světů“ je ovšem třeba chápat jako dramatizující popis krize, jež má být řešena, a nikoli jako cestu k řešení. Husserlovy analýzy „Lebensweltu“ i Patočkův koncept lidské existence ve světě mají nakonec prokázat, že nežijeme ve dvou světech, nýbrž ve světě jednom, jehož je věda – jako úsilí o obecné a vykazatelné poznání – nedílnou součástí. Přesto zde zůstává nezrušitelné napětí, které plyne z toho, že sám výkon lidské existence nelze vědecky uchopit, to znamená plně objektivizovat. Nadále stojíme tedy před otázkou, jak vlastně patří lidský život do obrazu světa, jejž nám věda předkládá, a jakým způsobem patří věda do lidského života. Úvaha o „světě našeho života“ by měla ukázat, že tento svět není „přirozený“ ani jako samozřejmá danost, ani jako protiklad vědy, a připravit půdu pro otázku, zda a v jakém smyslu je věda schopna uchopit fenomén života jako takový.
13.00 Konec intelektuálu v Čechách? Pavel Barša, Václav Bělohradský, Ladislav Šerý
Čas od času se někteří lidé ptají, co se to kolem nich děje. Pokud to seznají neudržitelným, snaží se to někdy změnit. Je jakákoliv společenská změna možná bez intelektuálního úsilí? A o co dnešní intelektuálové usilují? Baví je hra myšlenek? Potvrzují již známé mnohokrát recyklované ideje nebo jim jde o revoltu proti jejich zkostnatění?
17.00 Václav Žák: Ústava v médiích aneb kabaret
Na konkrétních příkladech se ukazuje hloubka nepochopení základních ústavních institucí moderátory a politiky.
18.30 Na čí straně jsou novináři: Ivan Hoffmann, Jakub Patočka, Václav Žák
Veřejný prostor a soukromé zájmy v našich médiích. Média, veřejná služba či kabaret? Informace či manipulace s veřejným míněním. Jak se to má s mediální cenzurou ve svobodném světě? Mohou mít média zájem na podpoře uchování odpovědného vztahu člověka k přírodě? Aneb o vyváženosti environmentálních a jiných témat. V jednání: Petr Holub (Aktuálně.cz).


01.05.2010 - 9–21 hodin
Ekojarmark
veřejná akce
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Horní náměstí Olomouc
Tradiční řemesla, programy pro rodiče s dětmi, nevládní organizace, divadlo, výstavy, kulturní programy, životní alternativy a pestrost, odpady, biodiverzita přírody a lidských přístupů k ní.

Koncert EDO 2010: 9.30 Po obědě | 10.30 Tomáš Kočko a Orchestr | 12.00 Hm... | 13.30 Žamboši | 15.00 Hrdza | 16.30 Blue effect | 18.00 Budoár staré dámy | 19.30 Traband

01.05.2010 - 6.00
Vítání ptačího zpěvu
veřejná vzcházka
DDM Olomouc a 71/02 ČSOP Upolín
sraz Řepčín most přes Mlýnský náhon (ul. Martinova)
Procházka s objevováním krásy a množství druhů avifauny kolem Mlýnského náhonu. Určování 20–30 druhů ptáků vizuálně a podle zpěvu. Dalekohledy sebou. Předpokládané ukončení v 9 hodin.

Tradice Vítání ptačího zpěvu (Dawn Chorus Day) vznikla v roce 1983 v Birminghamu, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu ptačí zpěv. Česká společnost ornitologická se k této mezinárodní akci připojuje již od roku 1992. Jde o jakési symbolické vítání, kdy ještě před rozedněním se v mnoha zemích světa scházejí milovníci ptactva, aby se zaposlouchali do zvuků probouzející se přírody.

01.05.2010 - od 7.30
Vítání ptačího zpěvu v Tovačově
veřejnost
ORNIS - ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově
sraz na hrázi Hradeckého rybníka v Tovačově (u sádek)
Pozorování jarní přírody a především ptáků v ornitologicky zajímavé lokalitě tovačovských rybníků02.05.2010 - 8.00
Vítání ptačího zpěvu
veřejná vzcházka
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
sraz na Žižkově náměstí před budovou PdF
Procházka olomouckými parky spojená s ukázkou hlasových nahrávek, odchytu a kroužkování ptáků.

S sebou dalekohled, svačinu a dobrou náladu! Akce proběhne za každého počasí. Předpokládané ukončení v dopoledních hodinách.

02.05.2010 - sraz v 9 hod
Vítání ptačího zpěvu v Záhlinicích
veřejnost
ORNIS - ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově
Záhlinické rybníky - sraz před hospodou U Čápa v Záhlinicích
Ornitologická vycházka, pozorování ptáků a naslouchání jejich hlasů14.05.2010 - od 20 hod
Noc slavíků
veřejnost
ORNIS - ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově
ORNIS, Bezručova 10, Přerov
Večerní procházka jarní přírodou za hlasem slavíka obecného05.06.2010 - 9-13
Den životního prostředí
veřejnost
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
Prostějov, Nám. T. G. Masaryka
19.06.2010 - 19.06.2010 - 8:00
Zájezd na ekofarmy
široká veřejnost
Hnutí DUHA Olomouc
Olomoucký kraj
V sobotu 19. června 2010 navštívíme tři ekofarmy v Olomouckém kraji, jejichž výrobky se dováží zákazníkům do Olomouce.

Pro začátek se zastavíme na rodinné ovčí farmě v Brníčku u Zábřeha. Rodina Hrdličkových zde chová mnohočetné stádo ovcí a zpracovává nepasterované mléko. Naším druhým cílem bude pekařství pana Chlebníčka v Leštině u Zábřeha, kde nám pan pekař poodhalí tajemství vzniku kváskového biochleba. Jako poslední navštívíme ekofarmu Hospodářství Ve Dvoře poblíž malé vesnice Střemeníčko. Budeme mít možnost nahlédnout na život na ekostatku s chovem koz. Pojeďte s námi a uvidíte. Je nutno se hlásit předem, a to do 16. 6. 2010! Odjezd společným autobusem je v 8:00 z parkoviště u Letadla před Slovanským domem. Příjezd se předpokládá na 17:00. Příspěvek na dopravu v hodnotě je 50,- (rodinné vstupné 100,-) můžete zaplatit předem v Ekoporadně Hnutí DUHA Olomouc na Dolním náměstí 38, případně při nástupu do autobusu. Bližší informace: Hana Kovaříková 605 832 488 585 204 644 ekoporadna@hnutiduha.cz

19.06.2010 - 8 - 17
Exkurze do velkomoravského sídliště v Modré
veřejnost, nutno se předem nahlásit
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
sraz v 8 hod. před Ekocentrem Iris, Husovo nám. 67
18.07.2010 - od 16 hod
Zahradní slavnost
veřejnost
ORNIS - ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově
ORNIS, Bezručova 10, Přerov
Tradiční vystoupení netradiční hudební skupiny v zahradě ORNIS, spojené s dalším zajímavým programem a prohlídkou záchranné stanice pro handicapované živočichy a budovy a zahrady ORNIS27.08.2010 - 18,30
Netopýří noc

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
centrum Sluňákov, Horka nad Moravou
Seznámení s tajemnými nočními živočichy obrazem i zvukem. Krátká procházka noční přírodou s detektorem, jehož pomocí lze zachytit (ultra) zvuky netopýrů. Hlasy nočních zvířat, šumění vody a větru, tma. Nevšední zážitek při průchodu nočním lesem. Provází RNDr. Jiří Šafář vedoucí krajského střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Olomouci. Ukončení dle zájmu účastníků cca v 21 hodin.18.09.2010 - 10.00–15.30
Medový den na Sluňákově

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
centrum Sluňákov, Horka nad Moravou
o včelách, včelařích, přírodě a lidech pro rodiny s dětmi.Zimní příroda hravě (nejen) pro rodiny s dětmi. Přijďte se pobavit, zasmát, odpočinout si. Ukončení 15.30.18.09.2010 - 8 - 17
Exkurze do CHKO Moravský kras
veřejnost, nutno se předem nahlásit
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
sraz v 8 hod. před Ekocentrem Iris, Husovo nám. 67
22.09.2010 - 8-12
Den bez aut
školní mládež a veřejnost
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
Prostějov, Nám. T. G. Masaryka
28.09.2010 - 8.00
Svatováclavská vycházka na houby
veřejná vycházka
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
sraz ve stanici Hrubá voda, zastávka
Určeno všem milovníkům hub a houbaření, těm kteří se sběrem hub začínají i těm zkušeným. A samozřejmě také těm, kteří houby sice nejí a ani je nesbírají, ale přesto se o nich a jejich životě rádi dozvědí. Průvodcem jim bude Ing. Jiří Lazebníček, vedoucí mykologické poradny Vlastivědného muzea v Olomouci. Košíky, nože a další houbařské vybavení s sebou. Návrat do Olomouce 14.50 (14.18 z Pohořan)02.10.2010 - 8 - 17
Den zvířat v ZOO Brno
veřejnost, nutno se předem nahlásit
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
sraz v 8 hod. před Ekocentrem Iris, Husovo nám. 67
02.10.2010 - od 7.30
Ornitologická exkurze do Tovačova
veřejnost
ORNIS - ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově
sraz na hrázi Hradeckého rybníka v Tovačově (u sádek)
Ornitologická exkurze s pozorováním ptactva, zejména druhů odlétajících či přelétajících do jiných krajů03.10.2010 - sraz v 9 hod
Ornitologická exkurze do Záhlinic
veřejnost
ORNIS - ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově
Záhlinické rybníky - sraz před hospodou U Čápa v Záhlinicích
Ornitologická vycházka, pozorování ptáků a podzimní přírody09.10.2010 - 9-13
Den zvířat na Hloučele
veřejnost
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
biokoridor Hloučela, U Abrahámka
Akce pro přírodu. Čištění ptačích budek v biokoridoru Hloučela. Pro děti budou připraveny hravé aktivity.11.10.2010 - 18.00
Olomouc - genius loci? (2) Olomouc archeologická
veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Co všechno lze vyčíst z archeologických pramenů a co všechno je jen archeologická dedukce? Byla Olomouc založena Slovany, Římany, Germány nebo Kelty – či někým jiným? A proč si naši předci vybrali právě toto místo k trvalému osídlení? Máme k tomu dostatek informací? Se spoluautorkou archeologické části nových Dějin Olomouce Pavlínou Kalábkovou nahlédneme pod pokličku současného stavu poznání.

Mgr. Pavlína Kalábková vystudovala archeologii a historii na brněnské Masarykově univerzitě a působila jako archeoložka a kurátorka sbírek v Muzeu Prostějovska v Prostějově a Vlastivědném muzeu v Olomouci. Nyní je odbornou asistentkou katedry historie (sekce archeologie) FF UP v Olomouci. Zaměřuje se na regionální archeologii a období přechodu mladší a pozdní doby kamenné. Publikuje v odborných i vlastivědných časopisech, je spoluautorkou několika odborných monografií. Vede archeologickou sekci Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci a je členkou hlavního výboru České archeologické společnosti. Ve spolupráci s Archeologickým centrem Olomouc a Katedrou historie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

16.10.2010 - 9-13
Den stromů
veřejnost
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
Prostějov, Nám. T. G. Masaryka a Smetanovy sady
19.10.2010 - 18.00
Tomáš Grim: Kukaččí triky a pověry
veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Seznamte se s nejzajímavějším ptákem České republiky. V České republice hnízdí přes 200 ptačích druhů a jen jeden z nich si hnízdo nestaví.

Oním parazitem „na plný úvazek“ je samozřejmě kukačka obecná. Její hlas slyšel každý, viděl ji však jen málokdo. Většina z tradovaných „pravd“ o kukačce jsou lidové pověry a bludy – do fascinujících detailů souboje mezi kukačkou a jejími hostiteli pronikli vědci až během posledních let. O tom, co zjistili, vám bude vyprávět Tomáš Grim. Přednáška bude doplněna řadou unikátních fotografií a videozáznamů. V letošním roce byla kukačka Českou společností ornitologickou vyhlášena Ptákem roku 2010.
Doc. RNDr. Tomáš Grim, PhD. vystudoval zoologii na Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého. Posledních 15 let se věnuje hlavně výzkumu vztahů mezi kukačkou a jejími hostiteli. Se svými doktorandy bádá kromě České republiky i ve Finsku, Číně, Ekvádoru, na Novém Zélandu a v Argentině. Je autorem 40 článků v odborných časopisech a cca 300 článků v novinách a populárně-vědeckých periodikách.

09.11.2010 - 18.00
Kráčející postava v krajině, režná bába, klobouk, kniha a hůl
veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Josef Kroutvor a Miloš Doležal s ženou Janou Frankovou, s Annou Doležalovou a harmonikářem Vladimírem Herákem.
O poutích a procházkách krajinou. O lidech putujících tělesně i duševně. O hrbolech a výmolech Vysočiny


Josef Kroutvor, narozen 30. 3. 1942 v Praze. Esejista, historik umění, autor příležitostných básní a kreseb. Studium dějin umění na Filosofické fakultě UK. Pracoval v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, oddělení užité grafiky a fotografie. Publikoval v samizdatu i exilu. Uspořádal řadu výstav. Je autorem několika antologií a monografií (Schiele, Sopko). Jeho literární tvorvu představil výbor Fernety (Torst, 1998). Spolupracuje s Českým rozhlasem 3 - Vltava. V roce 2009 vyšel soubor esejů Klobouk, kniha a hůl - literární studie "kráčející postavy v krajině". Miloš Doležal se narodil 1. července 1970 v Háji u Ledče nad Sázavou. Je český básník, spisovatel a publicista. Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracoval jako redaktor Perspektiv, asistent dramaturga Karla Krause v Divadle za branou II, hlídač azylového domu a plakátovač. Od r.1998 redaktor Českého rozhlasu 3-Vltava. Autor a spoluautor řady rozhlasových pořadů a dokumentů z období války, komunistického teroru v Československu, uměleckých portrétů a literárních pořadů. Připravil k vydání memoáry Antonína Bradny Zaradoval jsem se. Vydal tři knihy rozhovorů s vězni komunistických a nacistických lágrů: Cesty božím (ne)časem, Prosil jsem a přiletěla moucha, Proti zlému krompáč a lopata. Je autorem básnických sbírek Podivice, Obec, Les, Čas dýmu, Sansepolcro. Vydal také prozaickou knihu Bodla stínu do hrudního koše a sbírku lidové černé poezie z kostrbatých kopců Vysočiny Režná bába (kniha čar, rad a zaříkání). Tu zpracoval i jako recitační pásmo s Janou Frankovou, Annou Doležalovou a harmonikářem Vladimírem Herákem. Vodo, vodo, vodice / Krista Pána křtitelnice / piju tě jako sojka / nejsem sojka / saju tě jako krysa / nejsem krysa / chlemtám tě jako pes / nejsem pes / chci, abys odňala od nás/ újmy dnes!

20.11.2010 - od 7.30
Ornitologická exkurze do Tovačova
veřejnost
ORNIS - ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově
sraz na hrázi Hradeckého rybníka v Tovačově (u sádek)
Další exkurze za zajímavými opeřenci vodních ploch tovačovských rybníků23.11.2010 - 17.00 a 20.00
Ozvěny ekofilmu Olomouc

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
8.30 a 10.30 Vetřelci z Amazonie Projekce pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol. pouze pro přihlášené, kapacita sálu 120 míst
17 hodin To nejlepší z Ekofilmu 2010
17.00 > Vetřelci z Amazonie (Q. Russell, Francie 08, 90 min.) Velká cena Ekofilmu
18.30 > ARSY-VERSY (M. Remo, Slov. 09, 24 min.) Zvl. cena mezinárodní poroty
19.00 > Poslední lovci (Steve Lichtag, ČR 2010, 52 min.) Cena diváků
20 hodin Sestra (Vít Pancíř, ČR, 70 minut.) Po promítání beseda s autorem.
07.12.2010 - 19.30
Oldřich Janota - koncert

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Neúnavný hledač neprošlapaných cest, nezaměnitelný zpěvák a kytarista, básník a příležitostně i břitký fejetonista Oldřich Janota

začal vystupovat v sedmdesátých letech s folkovými baladami. V letech 1977-79 hrál s Jakubem Nohou a dalšími hudebníky v pražské skupině Pentagram. Hledání nových výrazových možností ho vedlo k založení souboru Mozart K. (1978-81) s nezvyklým nástrojovým obsazením (harmonium, saxofon, mandolína, kytara, bicí) a později k práci s experimentálním rockem a minimální hudbou ve spolupráci s Pavlem Richterem a Lubošem Fidlerem (1981-84). V roce 1985 Janota opustil na čas hudební scénu úplně. Vrátil se tiše, za zvuku akustické kytary a tibetských mís Stanislava Doležala. Koncem 80. a počátkem 90. let byl členem improvizačních sdružení Jiná rychlost casu a Společenství PAN a své první desky natočil za doprovodu viol da gamba Ireny a Vojtěcha Havlových. Od počátku devadesátých let vystupuje Janota predevším sólově s kytarou. Jeho současný repertoár tvoří jak písně z počátku osmdesátých let, tak predevším nová, minimalistickými postupy a etnickou hudbou ovlivněná tvorba. Janota si složitými cestami dosel k prostotě v hudebním i slovním vyjadřování. Jeho hlas nás zavádí do velmi subtilního světa představ a pocitů, kde každé slovo má kouzelnou moc vyvolat další asociace. "Někdy dokáže člověk vnímat řeku jako pramen i ústí zároveň," říká Oldřich Janota. "Sledovat její ubíhající tok, ale zároveň ji cítit zastavenou jako řeku-bytost ." Tak nějak například vznikala píseň Tanečnice. O neuchopitelnosti nevšedního Janotova muzikantství a jeho myšlenkovém světe plném imaginace a zvláštních obrazů se píše tím nesnadněji, čím beznadějněji jim posluchač podlehne. Oldřich Janota vydal knížku fejetonů, črt a arabesek Neslyšící děti a knihu svých textů k písním Ty texty.

24.12.2010 - 10-14 hod
Vánoční strom pro ptactvo
veřejnost
ORNIS - ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově
ORNIS, Bezručova 10, Přerov
Vánoční posezení, výroba ozdob a zdobení ptačího vánočního stromu18.01.2011 - 18.01.2011 - 18 hodin
Ovlivňoval člověk krajinu a přírodu už ve starší době kamenné?
veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
z Archeologického ústavu České akademie věd v Brně se bude snažit odpovědět na otázku o vlivu paleolitického člověka na krajinu.

Prezentace je první z chystané řady tématických přednášek o vlivu člověka na přírodní prostředí zjišťovaném na základě archeologických výzkumů.
Mgr. Martin Novák, Ph.D. je absolventem magisterského studia archeologie a geologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě a doktorského studia archeologie na Masarykově univerzitě v Brně. Pracuje ve Středisku pro paleolit a paleoetnologii AÚ ČAV Brno v Dolních Věstonicích. Specializuje se na období gravettienu (období „lovců mamutů“) a podílí se na výzkumech světoznámých lokalit Dolní Věstonice či Pavlov.

22.01.2011 - 22.01.2011 - 10–15 hodin
Bobří den na Sluňákově

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
centrum Sluňákov, Horka nad Moravou
Zimní příroda na Sluňákově. Přijďte se pobavit, zasmát, odpočinout si a přesvědčit se zda máme bobra na Sluňákovském rybníce. Na návštěvu přijede večerníkový bobřík Bořík od Václava Chaloupka. Během dne tři představení divadla Štěk. Program 10–15 hodin.

Pro děti je připravený příběh bobříka Kastora: svezte se na bobří skluzavce, pokácejte si svou vrbu, ochutnejte praženou pšenici, vyrobte si bobra, otiskněte bobří tlapičky nebo doprovoďte bobra při jeho písničce.
Představení divadla Štěk: Jak Šimperáci zabili obrovského pavůka Začátky 11, 12, 13 a 14 hodin.
Vstupné na Bobří den: jednotlivci 30 Kč, rodinné vstupné 60 Kč.

08.02.2011 - 08.02.2011 - 18 hodin
Zdeněk Sendler: Architektura očima zahradního architekta
veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
O svých osobních prožitcích se světem architektury v kontextech prostoru, krajiny, zahrad, člověka a přírody u nás i v zahraničí.

Dipl. Ing. Zdeněk Sendler (1956 ve znamení střelce, opice), autorizovaný architekt patří k nejvýznamnějším českým zahradním architektům. Pracuje v Brně v Atelieru zahradní a krajinářské architektury. Vyučil se na zahradním učilišti v Rajhradě, obor okrasné zahradnictví, Střední zahradnické škole v Brně Bohunicích, obor sadovnictví – květinářství a Vysoké zemědělské škole v Lednici na Moravě, Fakultě zahradnické, obor zahradní a krajinářské tvorby. Pracoval na Státním statku Mikulov, projekce Brno – Modřice, VŠÚOZ Průhonice u Prahy, středisko Brno, nyní pracuje v Atelieru zahradní a krajinářské architektury Brno. Průběžně učí na vysokých školách a publikuje. Mezi jeho záliby patří architektura, film, lukostřelba, cyklistika, včelařství, sportovní kabriolety. Je autorem mnoha parků, jejich realizací i návrhů, například Park – Přírodní katedrála v Brně byl odměněn prestižní cenou Grand Prix OA 1994, Denisovy sady v Brně ve spolupráci s Atelierem Brno (Cena Grand Prix OA 2004), Park Boženy Němcové v Karviné (studie, DSP, DRS - čestné uznání Grand Prix OA 2000), park „ Novomlýnská „ v Praze (cena Park roku 2008, Cena Václava Weinfurtera za nejlepší projekt parku), Klášterní zahrada v Litomyšli, jejíž funkčnost oceňují návštěvníci města, získala několik významných ocenění a byla publikována v prestižních architektonických publikacích, naposledy ve výběru nejlepších evropských realizací za období 2000 – 2005 (European Landscape Architekture – Edition Topos, Callvey Verlag Munchen).

12.03.2011 - 12.03.2011 - 11,30
Co dělá bobr v zimě?
veřejná vycházka
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Hynkov – Horka nad Moravou
Pojďte se podívat na bohaté stopy zimní práce bobrů v Litovelském Pomoraví, dříve než vše zaroste zelení a kopřivami. Vycházka do říčních zákoutí lužního lesa.

Vycházka začíná v 11.30 na zastávce v Hynkově po příjezdu autobusu z Olomouce. Ukončení v Horce nad Moravou do 15 hodin.

29.03.2011 - 29.03.2011 - 18 hodin
Obrazy v krajině, krajina v obrazech
veřejná beseda
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Divadlo hudby Olomouc
Co nám může prozradit krajina o skalních obrazech, které v ní nacházíme, a o lidech, kteří je zde na konkrétních místech vytvořili?

Co vypovídají skalní obrazy o krajině, v níž jsou umístěny, o životě lidí, kteří je zde zanechali, o jejich bytí a vztahu ke světu? Jakým způsobem a v jakých podobách je v krajině a skalním umění konkrétní oblasti zastoupen čas? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat v libyjské části pohoří Džebel Uweinát a na několika dalších místech severovýchodní Afriky. Mgr. Lenka Suková vystudovala egyptologii a indologii se specializací hindština na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2008 tamtéž studuje egyptologii v doktorském studijním programu. V letech 2004 až 2006 pracovala v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur jako kurátorka sbírky Oddělení pravěkého a starověkého Předního Východu a severní Afriky. Od roku 2007 pracuje v Českém egyptologickém ústavu, kde se podílí na plnění úkolů vědecko-výzkumného záměru (dílčí úkoly II, IVa a VIII) a spravuje a vědecky zpracovává dokumentaci z výzkumů v Dolní Núbii (1961–1965). Od roku 2009 se účastní interdisciplinárního výzkumu domovského pracoviště v Súdánu. Zabývá se skalním uměním severovýchodní Afriky a kulturním a společenským vývojem v oblasti východní Sahary v době staršího a středního holocénu.

02.04.2011 - 02.04.2011 - 9,30
Cyklovýlet Litovelské Pomoraví
veřejný cyklovýlet
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
sraz centrum Sluňákov, Horka nad Moravou
Časně jarní výlet do rozkvetlého lužního lesa. Povídání o přírodě, krajině a historii. Řeka Morava možná překvapí svou silou a pokud nás nezastaví uvidíme místa kde stále divoce mění svou podobu. Průvodce Ing. Ivo Machar bude povídat o vzniku lužního lesa, povodních, bobrech, ptácích v Litovelského Pomoraví. Průvodce Ing. Ivo Machar21.04.2011 - 21.04.2011 - 18.15
Na zelený čtvrtek za skřehotáním žab do lužního lesa

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
sraz konečná zastávka autobusu č. 22 v Černovíře
Vycházka do černovírských lesů a luk za starou vodárnou, kde se ozývají kuňky, ropuchy, rosničky a skokani. Poznejte na Zelený čtvrtek naše žáby na procházce trvající zhruba 1,5 hodiny.23.04.2011 - 23.04.2011 - 9–14 hodin
Ján Kadlec: Kde je stárek, tam je mládek
veřejná vycházka
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
sraz centrum Sluňákov, Horka nad Moravou
Výlet za panem otcem do mlýna v 18. století. Mlýny a mlynáři v Litovelském Pomoraví.23.04.2011 - 9-13
Den Země s ekojarmarkem
veřejnost
Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris
Prostějov, Nám. T. G. Masaryka
Osvětová akce pro děti i dospělé ke svátku naší planety.

Ukázky lidových řemesel, stánky s přírodními produkty, ochutnávka pokrmů z biopotravin, informační panely na téma rozmanitost naší přírody, hravé i vážné aktivity pro děti i dospělé, losování Baterkiády, ukázka živých zvířat (obojživelníci, kozy, handicapovaní živočichové), živá hudba, divadla, vystoupení hudebních a tanečních souborů.

24.04.2011 - 24.04.2011 - 13 hodin
Jarní výlet k Hromovu dubu
veřejná vycházka
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
sraz na parkovišti u Kláštera Hradisko
Vycházka s povídáním k historii a současnosti krajiny od Černovíra k Hromovu dubu. Střední zemědělská škola vojenský hřbitov, vodní poldr Černovír, stavba železniční tratě Olomouc-Praha, Hromův dub – strom roku 2010.

Ukončení vycházky v Chomoutově cca v 17.30. Snadné spojení BUS MHD č. 20 do Olomouce a zpět ke Klášteru Hradisko. Ve spolupráci s občanským sdružením Senior-activity.

01.05.2011 - 01.05.2011 - 6.00
Vítání ptačího zpěvu

Dům dětí a mládeže Olomouc a ZO 71/02 ČSOP Upolín
sraz v Řepčíně, most přes Mlýnský potok, konec Martinovy ulice
Nový den, nové ráno s poslechem hlasů ptačích obyvatel krajiny na okraji města. Vlastní dalekohled vítán. Ukončení mezi 8. a 9. hodinou u koupaliště Poděbrady. Exkurzi povede Jaroslav Marx, Ondřej Delfín a Kateřina Ševčíková.01.05.2011 - 01.05.2011 - 8–21 hodin
Ekojarmark 2011

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Horní náměstí, Olomouc
Tradiční řemesla, programy pro rodiče s dětmi, nevládní organizace, informace o životním prostředí, divadlo pro rodiče s dětmi na nádvoří radnice, výstavy, kulturní programy, životní alternativy a pestrost, odpady, biodiverzita přírody a lidských přístupů k ní, pohled na Olomouc z radniční věže. Pokud si chcete hrát, přineste staré módní doplňky, bioodpad a vymytou pet lahev.

• OLOMOUC OČIMA KUKYHO PŘÁTEL. První olomoucká ekohra pro všechny rodiče s dětmi. Přineste na náměstí bioodpad a vytvořte si svého vlastního kamaráda Kukyho z něčeho starého, co najdete doma nebo venku. Dejte mu jméno, posaďte ho a vyfotografujte někde v Olomouci na veřejném prostranství. Fotografii vložte v jednoduchém rozhraní na web a popište, proč jste vybrali právě toto místo, co se vám zde líbí nebo nelíbí. Doporučujeme v rámci kampaně „Máte už svou biopopelnici?“ tvořit postavičky z bioodpadu. Více ve výstavách. Pokud se chcete zúčastnit vytváření PET ARTOVÉ sochy, doneste si i prázdnou pet láhev. • VIVAT COMPOSTELA aneb bioodpady pro zachování zdravé půdy. Osvětové divadlo Vivat compostela na nádvoří radnice – je originální autorské divadelní představení, které s humorem a nadsázkou pojednává o nás, o půdě, o kompostu a zdravém životním stylu. Hana Müllerová - herečka, zpěvačka, moderátorka a pedagožka dramatické výchovy; Jiří Pěkný - herec, malíř, grafik a scénograf; Antonín Novotný - herec, loutkář, mim, tvůrce pouličního divadla, pantomim a pohádek pro děti. V představení alternují mladí herci, studenti DAMU. Režijního vedení se ujal Tomáš Žižka. • BAREVNÉ DNY - JAK SE TOČÍ ODPADY. Program o třídění odpadů s řadou atrakcí a soutěží pro děti. Infostánek s propagačními předměty z recyklovaných materiálů. Pořádají Olomoucký kraj a EKO-KOM (www.ekokom.cz). • NEOPOUŠTEJ STARÉ ZNÁMÉ PRO NOVÉ. Bazárek Amelie. Nezahazujte staré šaty, doneste je na Horní náměstí, kabelky, pásky, šátky, brýle, klobouky, čepice, korále, bižuterii a další „staré známé“ do čajovny Kratochvíle (Sokolská 36, blízko kina Metropol) od 25. do 29. 4 od 11:00 do 23:00. Výroba módních doplňků (10–14h). Psycholog o psychickém zdraví, stylistka o tom co Vám sekne (14–16h). Dražba speciálních vintage kusů (15–16h). Výtěžek z bazárku bude využit na provoz dobrovolnického programu v Centru Amelie. Pořádají Amelie ve spolupráci čajovnou Kratochvíle. Amelie o.s. (www.amelie-os.cz) poskytuje bezplatnou psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým. • LESY V OLOMOUCKÉM KRAJI - LESY PRO LIDI. Zábavné aktivity pro všechny přibližující péči lesníků o zelené bohatství Olomouckého kraje. Pořádají Lesy ČR, s. p. Krajské ředitelství Šumperk (www.lesycr.cz), spolupořádá Střední lesnická škola Hranice a Lesy města Olomouce, a.s. • VODNÍ BAR. Auto Veolia voda, Moravská vodárenská, a.s (www.smv.cz) Pitná voda .ábavné aktivity pro všechny přibližující péči lesníků o zelené bohatství Olomouckého kraje. Pořádají Lesy ČR, s. p. Krajské ředitelství Šumperk (www.lesycr.cz), spolupořádá Střední lesnická škola Hranice a Lesy města Olomouce, a.s. • PŮJČOVNA KOL CENTRA SEMAFOR, které se zaměřuje na dopravní výchovu a s ní spojené volnočasové aktivity pro děti i nejširší olomouckou veřejnost. www.olomouc.eu/semafo

příroděOK
příroděOKO projektuČásti projektuFinancovaniPartneřiFotogalerieMedia 06-08Media OK+KontaktPro partneryDokumentyRozpočetKalendář akcíKontakt příroděOK - tel: 585 513 225 - email: info@prirodeok.cz příroděOK příroděOK
příroděOK příroděOK příroděOK