příroděOK příroděOK příroděOK
příroděOK

slunakov.jpg

Sluňákov – centrum ekologických aktivit, o.p.s.
Sluňákov je nevládní nezisková organizace, která navazuje na činnost Střediska ekologické výchovy Magistrátu města Olomouce a sdružení Sluňákov. Posláním Sluňákova je přiblížení přírody a ekologického myšlení široké veřejnosti, hledání alternativního způsobu žití člověka s přírodou a nabízení nových etických, rolex daytona replica estetických a kulturně historických hodnot v současném světě. Jde nám o rozvíjení přirozeného vztahu k přírodě, úcty k životu a uvědomění si odpovědnosti za stav životního prostředí.Od ledna 2007 sídlí Sluňákov v novém areálu vzdělávacího biocentra v Horce nad Moravou, jehož dominantou je nízkoenergetická budova s turisticko-informačním centrem o CHKO Litovelské Pomoraví a o přírodě regionu Haná. Sluňákov je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a spolupracuje s celou řadou různých neziskových organizací. Sluňákov nabízí: denní a pobytové programy pro žáky všech typů škol, vzdělávací akce (besedy, semináře, exkurze) pro veřejnost, půjčování a prodej pomůcek a publikací k ekologické výchově, konzultace a stáže studentů.


Everyone knows the name Replica watches symbolizes luxurious and beautiful jewelry. But replica Cartier watchesalso display a passion for technology and innovation. This FREE downloadable feature frome magazine introduces you to the 23 most important milestones in the history of the Cartier replica Rolex. Learn the stories behind the replica watches Santos,breitling replica watches the Cartier Tank watch, the Calibre de replica omega and many more important Replica Breitling watches


.

iris.gif

Český svaz ochránců přírody – Regionální sdružení Iris
ČSOP Iris je sdružením 5 základních organizací ČSOP v okrese Prostějov s vlastní právní subjektivitou. Sdružujeme více než 100 dospělých a 50 dětí. Zabýváme se osvětou v oblasti životního prostředí. Pořádáme přednášky, exkurze, vycházky, přírodovědné stezky, Den Země a podobné akce. Na Ekocentru Iris provozujeme ekoporadnu, nabízíme vlastní publikace o přírodě a životním prostředí Prostějovska a provádíme vnitřní i terénní výukové programy pro školy. Dále pečujeme o více než 20 chráněných lokalit širšího regionu Prostějovska a střední Moravy, zpracováváme inventarizační průzkumy a plány péče o tato území. K některým územím získáváme také vlastnická práva v rámci Pozemkového spolku Prostějovsko. Mimo jiné máme ve správě biokoridor říčky Hloučely. Další významnou činností je provoz sběrného místa Stanice pro záchranu handicapovaných živočichů v Němčicích nad Hanou.

Ornis.jpg

Ornitologická stanice Muzea Komenského
Ornis je samostatným pracovištěm Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem. Předmětem naší činnosti je shromažďování dokladů o stavu přírody, jejich vědecké zpracování a především šíření a popularizace vědeckých poznatků. Ke splnění tohoto cíle připravujeme výstavy a výukové programy pro školy, pořádáme přednášky a tematicky zaměřené semináře. Pořádáme řadu exkurzí a dalších akcí, při nichž využíváme bohatý sbírkový materiál i potenciál bezprostředního přírodního okolí stanice v blízkosti parku Michalov a rezervace Žebračka. Odbornou úroveň garantují naši vědečtí pracovníci a podporuje ji i rozsáhlá knihovna přístupná veřejnosti. Díky tomuto zázemí můžeme vyřizovat i komplikované dotazy. Při své osvětové činnosti spolupracujeme s celou řadou dalších institucí, počínaje orgány státní správy a samosprávy, přes jiná centra environmentální výchovy až po místní i celostátní nevládní organizace.

logo_vila_doris_web.gif

Dům dětí a mládeže Vila Doris – Středisko ekologické výchovy
DDM Vila Doris je příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým krajem. Součástí tohoto zařízení je i středisko ekologické výchovy (SEV), které rozvíjí přírodovědné a ekologické aktivity již více než deset let. Hlavními okruhy činnosti střediska jsou výukové ekologické programy pro mateřské, základní a střední školy, další vzdělávání pedagogů i široké veřejnosti, spontánní akce pro veřejnost a poradenská činnost v oblasti životního prostředí. Část vzdělávání se odehrává v terénu, na Lesní ekostezce Švagrov. Středisko disponuje rozsáhlou videotékou i tematicky zaměřenou knihovnou, která slouží především studentům středních odborných škol. SEV Vila Doris je řádným členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

brontosaurus.gif

Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Skrze aktivity Hnutí Brontosaurus Jeseníky podněcujeme místní lidi k vlastním veřejným a spolkovým aktivitám, které vyjadřují jejich kladný vztah k jesenickému kraji. Mladým lidem navíc nabízíme podporu pro vytváření společenství otevřených pro úctu k lidem a dalším živým bytostem. Těmto hodnotám je učíme osobním vedením, vzděláním, prožitkem při hrách a praktickou prací na zvelebení místního historického a přírodního bohatství. HB Jeseníky působí na Jesenicku v environmentální výchově a vzdělávání pro mládež od roku 2000. Svými programy přispívá k obnově drobných památek a ve spolupráci s ochranáři zajišťuje prostřednictvím letních táborů a víkendových pobytů pomoc v přírodních rezervacích v kraji mezi Jeseníky a Rychleby. V současné době má 5 členů a 8 zaměstnanců. Své aktivity ovšem většinou uskutečňuje v těsné spolupráci se základním článkem Hnutí Brontosaurus Baobab Jeseník, který má 35 členů a několik desítek dobrovolníků.

  logo_olomouc_RGB.jpg

Hnutí Duha Olomouc

Hnutí Duha Olomouc je jednou ze 14 poboček celostátní ekologické organizace Hnutí Duha. Místní skupina Olomouc má vlastní právní subjektivitu, samostatné financování i činnost. Základním posláním breitling replica watches uk breitling navitimer fake replica omega watches uk fake cartier watches uk Breitling replica Breitling replica watches cheap omega iwc replica cheap replica watches repliche orologi organizace je zlepšování stavuživotního prostředí a informovanosti občanů o ekologických tématech na Olomoucku. Působnost  sahá až do Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Hnutí Duha Olomouc provozuje ekoporadnu, v rámci které pořádá i besedy a přednášky pro širokou veřejnost. Pdporuje návrat velkých šelem do českých lesů. Na středních fake watches cheap replica watches cheap replica watches cheap omega cheap replica watches replica watches uk reviews omega fake copy omega copy watches fake omega omega speedmaster replica replcia watches omega replica cheap replica watches replica watches uk breitling replica watches uk copy watches uk školách provádí výuku ekologických programů.

Strategické partnerství:

Statutární město Olomouc

Statutární město Přerov

Město Prostějov

Město Šumperk

Město Jeseník

Olomoucký kraj

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví

Univerzita Palackého v Olomouci

 replica audemars piguet royal repliche orologi orologi repliche omega orologi repliche orologi repliche repliche rolex rolex repliche orologi rolex falsi replica watches china fake watches china china replica watches cheap replica watches patek philippe replica oak watch online

 

příroděOK
příroděOKO projektuČásti projektuFinancovaniPartneřiFotogalerieMedia 06-08Media OK+KontaktPro partneryDokumentyRozpočetKalendář akcíKontakt příroděOK - tel: 585 513 225 - email: info@prirodeok.cz příroděOK příroděOK
příroděOK příroděOK příroděOK